HISTORIA UTAN ÅRTAL


I skolan lär vi oss när - men inte varför. Vi lär oss att första världskriget slutade 1918, att andra började 1939 - men inte att det senare var en direkt följd av fredsdiktatet från Versailles, där de besegrade inte ens fick vara med vid förhandlingarna. Och efter några århundraden kvittar det ju egentligen, om någonting hände 1547 eller 1574 ...
Mycket viktigare är det att veta i vilken ordning saker hände i historien. Vad hände innan, vad hände efteråt?
Vi kommer här att ställa 15 frågor. Varje fråga består av tre händelser. Rangordna dem så, att Ditt svar börjar med den tidigaste händelsen och slutar med den senaste.
För ett helt korrekt svar får Du 3 poäng. Om Du har satt första eller sista händelsen på rätt plats, får Du 1 poäng. Skulle Du bara ha den mellersta händelsen rätt, får Du ingenting alls, för då är ju hela rangordningen fel. Notera vid varje fråga svaren A-B-C, med den tidigaste händelsen först.

Allt klart? Lycka till!Fråga  1:
A) Första Puniska kriget börjar
B) I slaget vid Maraton vinner grekerna över perserna
C) Alexander den Store slår perserna vid Granikos och Issos

Fråga  2:
A) Sokrates dör
B) Parthenontemplet invigs
C) Aristoteles föds

Fråga  3:
A) Slaget i Teutoburger skogen
B) Vergilius dör
C) Caesar mördas

Fråga  4:
A) Nero blir kejsare
B) Titus blir kejsare
C) Caligula blir kejsare

Fråga  5:
A) Attila dör
B) De antika olympiska spelen förbjuds
C) Akademin i Aten stängs

Fråga  6:
A) Harun al-Raschid blir kalif
B) Påven Leo V tas tillfånga
C) Slaget vid Hastings

Fråga  7:
A) Isaac Newton föds
B) Nikolaus Kopernikus föds
C) Galileo Galilei föds

Fråga  8:
A) Det Trettioåriga kriget tar slut
B) Royal Society i London grundas
C) Fransmännen grundar Quebec

Fråga  9:
A) James Watt konstruerar sin ångmaskin
B) Johann Sebastian Bach dör
C) Molieres "Tartuffe" kommer ut

Fråga 10:
A) Beethovens Nionde blir till
B) Wagners "Lohengrin" har premiär
C) Mozart skapar "Figaros bröllop"

Fråga 11:
A) Ibsen skriver "Peer Gynt"
B) Mark Twains "Tom Sawyer" ges ut
C) Henryk Sienkiewicz skriver "Quo Vadis"

Fråga 12:
A) Titanic förliser
B) Transsibiriska järnvägen står klar
C) Nutidens första olympiska spel hålls

Fråga 13:
A) EEC grundas
B) Kulspetspennan uppfinns
C) Transistorn uppfinns

Fråga 14:
A) Kamerun blir en självständig stat
B) Zimbabwe blir en självständig stat
C) Jordanien blir en självständig stat

Fråga 15:
A) Salvador Allende mördas
B) Dubcek blir president i Tjeckoslovakien
C) Gagarin är först med att flyga i rymden


Bernhard Kauntz, 2005

Till

Tillbaka till eller till av


last update: 25.9.2005 by webmaster@werbeka.com