ÄR DU SPRÅKBEGÅVAD?


Har Du en bra känsla för språk? Talar Du flera språk? Här kan Du testa Din språkbegåvning. Du får här 10 frågor med 3 delfrågor i varje. Därtill får Du 6 svar. Gör Ditt val och notera Dina svar. För varje rätt svar på en delfråga får Du 1 poäng. Om Du har samtliga 3 delfrågor rätt inom samma fråga, får Du en bonuspoäng, alltså totalt 4 poäng.

Allt klart? Lycka till!Fråga  1: Para ihop varje utsaga med rätt grammatisk tid.

A: Jag hade köpt boken           1: futurum
B: Jag köper boken           2: plusquamperfekt
C: Jag kommer att ha köpt boken           3: imperativ
            4: presens
            5: perfekt
            6: futurum exactumFråga  2: Följande ord betyder alla "utan" på sitt respektive språk. Passa ihop rätt språk med de givna orden.

A: sans           1: portugisiska
B: sem           2: rumänska
C: senza           3: italienska
            4: franska
            5: spanska
            6: holländskaFråga  3: Följande ord kommer från gammalgrekiskan. Vad betyder de?

A: agora           1: katt
B: pyr           2: hav
C: pelagos           3: blomma
            4: eld
            5: torg
            6: småbarnFråga 4: Para ihop ordklassbeteckningarna med de rätta ordet.

A: demonstrativpronomen           1: vi
B: substantiv           2: och
C: preposition           3: lampa
            4: gå
            5: för
            6: dennaFråga 5: Vilka tre av dessa ord kommer från arabiskan?

  1: alkohol
  2: smör
  3: kung
  4: magasin
  5: korv
  6: sockerFråga 6: Följande uttryck betyder alla "God Jul". Från vilka språk är de hämtade?

A: Hyvää joulua           1: tyska
B: Buon natale           2: grekiska
C: Prettige kerstdagen           3: finska
            4: italienska
            5: spanska
            6: holländskaFråga 7: Vilka tre av dessa språk tillhör den indo-europeiska språkgruppen?

  1: albanska
  2: estniska
  3: hindi
  4: ryska
  5: tamil
  6: turkiskaFråga 8: Ett språk med många böjningar kallas för flekterande (latin), sådana med ett ord för ett helt begrepp är isolerande (kinesiska). Vilka tre av följande språk är de mest flekterande?

  1: engelska
  2: japanska
  3: sanskrit
  4: spanska
  5: thai
  6: ungerskaFråga 9: Inte bara språkvetenskapen använder uttryck, som är hämtade från latinet. Även botaniken, zoologin eller kemin gör detta. Vad betyder följande uttryck?

A: Ferrum           1: vessla
B: Imperativ           2: befallningsform
C: Vulpes vulpes           3: kejsare
            4: rödräv
            5: björk
            6: järnFråga 10: Alla nedanstående ord betyder siffran 7. Sätt ihop dem med respektive språk.

A: armeniska           1: sedam
B: tjeckiska           2: sedm
C: turkiska           3: septyni
            4: tujuh
            5: yedi
            6: yotehBernhard Kauntz, 2005

Till

Tillbaka till eller till av


last update: 4.1.2005 by webmaster@werbeka.com