Vad vet Du om skidskytte?


Kombinationen av längdåkning och skytte hör utan tvivel till de mest omväxlande idrottsgrenarna. Här ser Du, hur mycket Du känner till om regler, distanser, osv. inom skidskytte. Du får 12 frågor i ämnet. Poängen för de rätta svaren står inom parentes bredvid frågorna.
Fyll i svarsrutorna (vid alternativfrågor med rätt bokstav) och klicka sen på "Se resultatet". Dina poäng beräknas automatiskt.

Allt klart? Lycka till!

Fråga 1: (2 poäng)
Hur långt är avståndet till måltavlorna vid skjutningen?
A - 25 m
B - 40 m
C - 50 m
D - 60 m
E - 75 m
F - 100 m
Svar 1:        


Fråga 2: (3 poäng)
När blev skidskytte en olympisk gren?
A - 1932
B - 1948
C - 1960
D - 1972
E - 1984
Svar 2:        


Fråga 3: (2 poäng)
Och när debuterade damerna i OS?
A - 1956
B - 1968
C - 1980
D - 1992
Svar 3:        


Fråga 4: (1 poäng)
Hur många måltavlor bör träffas vid varje skjuttillfälle?
Svar 4:        


Fråga 5: (1 poäng)
Oberhof är en välkänd tävlingsort. I vilket land ligger Oberhof?
A - Tyskland
B - Österrike
C - Schweiz
D - Italien
Svar 5:        


Fråga 6: (2 poäng)
Hur lång är en straffrunda?
A - 100 m
B - 150 m
C - 200 m
D - 260 m
E - 300 m
Svar 6:        


Fråga 7: (2 poäng)
I vilken tävlingsform får man ladda om tre gånger?
A - 10 km
B - 15 km
C - 20 km
D - 4 x 7,5 km
Svar 7:        


Fråga 8: (2 poäng)
Vilken var den första distansen som tilläts i OS?
A - 10 km
B - 15 km
C - 20 km
D - 4 x 7,5 km
Svar 8:        


Fråga 9: (4 poäng)
Hur stor är måltavlans genomsnitt vid det liggande skyttet? Lämna svaret i millimeter.
Svar 9:        


Fråga 10: (3 poäng)
Hur stor är måltavlans genomsnitt vid det stående skyttet?
A - 55 mm
B - 70 mm
C - 85 mm
D - 100 mm
E - 115 mm
F - 130 mm
Svar 10:        


Fråga 11: (2 poäng)
I vilken ordningsföljd skjuter man på ett 20 km-lopp?
A - liggande, stående, liggande, stående
B - stående, liggande, stående, liggande
C - liggande, stående, stående, liggande
D - stående, liggande, liggande, stående
E - liggande, liggande, stående, stående
F - stående, stående, liggande, liggande
Svar 11:        


Fråga 12: (3 poäng)
Vid OS 2006 vann de tyska herrarna samtliga tävlingar förutom Pursuit. Från vilket land kom segraren i denna tävling?
Svar 12:        Bernhard Kauntz, Västerås 2006