Vad vet Du om rymdens pionjärer?


Utforskningen av rymden skedde redan för många tusen år sedan, när våra anfäder tittade mot himlen under stjärnklara nätter. Fast riktigt så långt ska vi inte gå tillbaka, utan vi koncentrerar oss på pionjärerna under vår egen tideräkning, alltså efter Kristi födelse.

Vad vet Du om dessa banbrytande vetenskapsmän? Du får här 15 efternamn. Hitta det rätta förnamnet till var och en, deras livstid och även vad de är speciellt kända för. Det är inte alls så lätt, men bara några få rätta svar ger redan ett genomsnittsresultat. Och tro mig, dessa män är värda i långt högre grad att bli ihågkomna än en och annan Bonaparte, en viss Adolf eller en Dzjugasjvili (det var han, georgiern, som bytte namn, innan han lät massavrätta folk) ...

Fyll i svarsfälten med de rätta siffrorna i denna ordningsföljd: förnamn - livstid - känd för. Gissa på det Du inte vet, det finns inga minuspoäng. Skicka iväg frågeformuläret sedan, resultatet kommer upp automatiskt.

Allt klart? Lycka till!

EFTERNAMN           FÖRNAMN LIVSTID KÄND FÖR
                 
van Allen              1   Albert ca.100-170 Almagest (bok)
Bohr              2   Charles 1473-1543 Atommodell
Einstein              3   Edwin 1564-1642 Big Bang
Fraunhofer              4   Galileo 1571-1630 De första tre minuterna
Gagarin              5   George 1642-1727 Första människan i rymden
Galilei              6   Isaac 1730-1817 Universums expansion
Gamow              7   James 1738-1822 Heliocentrisk världsbild
Herschel              8   Johannes 1787-1826 Jupiters månar
Hubble              9   Joseph 1879-1955 Katalog om nebulosor
Kepler             10   Jurij 1885-1962 Planetlagar
Kopernikus             11   Klaudios 1889-1953 Relativitätsteori
Messier             12   Niels 1904-1968 Tyngdkraft
Newton             13   Nikolaus 1914-2006 Spektrallinjer
Ptolemaios             14   Steven 1933- Strålningsbälten
Weinberg             15   William 1934-1968 Uranus

copyright Bernhard Kauntz, Västerås 2007