Copyright Bernhard Kauntz, Västerås, 1996

VAR I ALL VÄRLDEN....?

ligger dessa städer?


Du hittar här namnen på 10 städer. Du ska placera dem genom att ange deras latitud respektive longitud. De är fördelade över hela världen, så att du inte ska ha alltför stor fördel, om du bor i en av dessa, eller nära den.
Poäng: Du får 10 poäng om du kan placera en stad på dess rätta breddgrad, och en poäng mindre för varje grad som avviker från det rätta svaret. Visserligen finns det dubbelt så många längdgrader, men du få i alla fall bara 10 poäng för rätt svar, eftersom du får hjälp av jordens tidszoner. (Om du kan dem, förstås, du får inte slå upp dem!). Och, som tidigare, får du en poäng mindre för varje grad fel. (Men du kan inte få mindre än 0 poäng på varje fråga, inga minuspoäng alltså). Det räcker om du anger graderna i heltal, för att svaren kommer också att vara avrundade. Men glöm inte att ange om du menar nordlig eller sydlig bredd, respektive öst eller väst om Greenwich.
Exempel: Rom ligger på 42 grader nordlig bredd och 12 grader öster om Greenwich. Om du skulle ha svarat 38 N och 15 Ö, skulle du få 6 poäng för bredden och 7 poäng för längden.
Skriv ner dina svar på en papperslapp och föj länken längst ner på sidan till svarssidan, när du är färdig.

Klar? Här kommer städerna i alfabetisk ordning. Lycka till.


Beijing (Kina)

Buenos Aires (Argentina)

Kairo (Egypten)

London (Storbritannien)

Nairobi (Kenya)

Rio de Janeiro (Brasilien)

San Francisco (USA)

Sydney (Australien)

Tokyo (Japan)

Toronto (Kanada)


Till

Tillbaka till eller till av


page constructed: 3.6.1996 by webmaster@werbeka.com