EUROPARESAN


Välkommen till en något annorlunda form av frågetävling. Den sker i form av en rundresa i Europa i upp till 24 länder, som representeras av sin huvudstad. I varje stad kan Du välja en frågenivå på 2, 3 eller 5 poäng. Naturligtvis är tvåpoängaren lättast att svara på, medan 5-poängsfrågan är svår. Till varje nivå får Du också en ledtråd i form av en ämneskategori.
I princip kan det alltså se ut så här:
2 poäng: (Berömda personer)
3 poäng: (Geografi)
5 poäng: (Sevärdheter)
När Du väljer en nivå, förs Du automatiskt vidare till frågan. Det innebär alltså att Du bara kan välja en fråga per stad. Efter frågan ställs Du inför 5 olika svarsalternativ. Väljer Du rätt, får Du det antal poäng, som nivån är värd. Svarar Du fel, får Du inga poäng. Notera Dina intjänade poäng, så att Du kan jämföra Ditt resultat i utvärderingen, när Du är klar.
Oavsett om Ditt svar var rätt eller fel, kommer Du nu till nästa steg, ”biljettfrågan”. Här finns ingen svårighetsgrad att välja, alla svarar på samma fråga. Även här finns dock svarsalternativ. Svarar Du rätt på frågan, får Du en biljett till nästa stad. Svarar Du fel, får Du också en biljett, men till nästnästa stad. Det innebär alltså, att Du inte har någon chans att få tag i den närmaste stadens poängfrågor...
När Du har börjat frågetävlingen kan Du stänga ner denna sida, Du kommer automatiskt tillbaka hit, när det är slut, så att Du kan utvärdera Ditt resultat. Du kan då pröva att gå igenom frågorna en gång till, för att möjligtvis förbättra Dig. Men observera att poängen i utvärderingen avser den allra första genomgången...
Allt klart? Lycka till!

Börja

Utvärdering:
81 - 120 poäng: Fantastiskt! Detta är ett absolut toppresultat.
61 - 70 poäng: Europaklass! Din internationella allmänbildning är sannerligen enastående.
51 - 60 poäng: Utmärkt. Du kan mycket och har även klarat en och annan 5-poängare.
41 - 50 poäng: Mycket bra. Ett ypperligt resultat.
31 - 40 poäng: Bra. Du ligger över genomsnittet.
21 - 30 poäng: O.K. Det här är ett normalresultat.
11 - 20 poäng: Nåja. Det går säkert bättre om Du försöker en gång till.
0 - 10 poäng: Du hade fått bättre resultat, om Du hade kastat tärning om svarsalternativen....

Det finns en sida med de rätta svaren här, men genom att titta på den förstör Du nöjet för Dig att kunna gå igenom frågorna en gång till. Till .

Tillbaka till eller till av Werbeka Netshop


sidan skapades: 12.6.2001 av webmaster@werbeka.com