En kyrka med gamla anor


På stenplatån mellan kyrkan och sjön ligger en kyrkogård, som inte bara imponerar med sina smidda järnkors, utan kanske ännu mer genom sitt läge. Utsikten över Traunsjön, som med sina 191 m är Österrikes djupaste sjö, och på det bakomliggande berget, Traunstein, är sannerligen vacker.

Traunstein, en massiv, brant uppstickande klippformation, är 1691 m hög, som motsvarar en relativ höjd mot sjön på mer än 1200 m. Visserligen blir bergen högre, ju längre söderut man kommer, men den ensamma majestäten förlänar Traunstein en speciell kraft. En vackrare syn från det sista vilolägret går väl knappt att hitta.

Kyrkan, som kyrkogården hör till, har gamla anor. Några gör gällande, att klostret, som låg på denna plats, redan grundades på 600-talet, andra tror att omnämnandet av abbotsdömet "Trunseo" år 909 refererar till detta kloster, medan åter andra tycker att detta abbotdöme ska hittas i Altmünster. Säkert är, att det kom nunnor från Salzburg kring år 1020, som grundade ett benediktinskt kloster här.

Vi har ingen aning om klostrets dåtida utseende, eftersom en brand förstörde såväl kloster som kyrka år 1327. Från nybygget däremot existerar en tavla, som målades 1532. Något senare, 1571, dog klostret ut, som en direkt följd av reformationen. 1622 överlämnades byggnaderna till jesuiterna, men redan tio år senare härjade en ny brand i kyrkan. Från nunnornas tid finns idag endast Mikaelskapellet kvar, där idag begravningsritualerna genomförs, samt en dopsten, två vigvattensbehållare och ett rundfönster.

Hela den övriga kyrkan är det nybygget, som jesuiterna lät uppföra efter branden. 1773 upplöstes klostret och kyrkan har sedan dess skötts av världsliga präster. 1804 revs det smala tornet, som hade byggts över högaltaret, och ersattes med ett mindre på kyrkans västra sida.

I det inre av den treskeppiga kyrkan borde det största intresset riktas mot fiskarpredikstolen, som formgavs 1753 av en okänd konstnär. Den beskriver undret av det rikliga fiskafänget, såsom man kan läsa efter i Bibieln. Jakob och Johannes i båten drar det fulla nätet ur sjön.

I bakgrunden står Petrus på knä framför Kristus, som av denne blir uppmanad att bli "människofiskare" i framtiden. På baldakinet står jesuitmissionären Frans Xavier, som var verksam i Indien och Japan och som sägs ha omvänt 1,2 miljoner människor till kristendomen.

Högaltaret härstammar från 1754 och har som huvudbild "Marias kröning" av Franz Preisl, som även namnger kyrkan idag. Stora statyer av apostlarna Petrus och Paulus flankerar bilden, liksom två jesuithelgon. Över altaret befinner sig de tre ärkeänglarna med sina respektive attribut.

Det högra, stora sidoaltaret har tillägnats jesuiternas grundare, Ignatius Loyola. Framför alla sidoaltaren står dessutom en mångfald statyer av martyrer och helgon, som kan kännas igen genom sina attribut. Vid ingången till kyrkan kan man köpa ett litet häfte över Traunkirchens heliga platser, som hjälper vid identifikationen av bilderna.Bernhard Kauntz, Västerås 2003

Tillbaka till eller till av
last update: 18.10.2003 by webmaster@werbeka.com