SLOTT BOUCHOUT


Belgiens Nationella Botaniska Trädgård ligger i Meise, några kilometer norr om Bryssel. Staten köpte området 1938 av den kungliga familjen, just för ändamålet att anlägga trädgården där. Men det som oinvigda inte vet, är att man inte bara kan titta på växter här, utan att det även finns ett vittne till tidiga historiska händelser, nämligen slottet Bouchout.

Vi måste gå tillbaka hela 900 år, för att få vara med om fästningens ursprung. Det påstås ofta, att det skulle ha varit Hertigen av Brabant, som mötte lokalt motstånd här, i form av en borgerlig milis från Meise. Det är inte möjligt, eftersom Brabant vid denna tid var ett lantgrevedom. Godfrey II, Greven av Leuven, var samtidigt Hertig av Nedre Lothringen och Lantgreve av Brabant, när det under 1100-talets första hälft kom till sammandrabbningar med befolkningen. Resultatet därav var två befästningsanläggningar, just Slott Bouchout och inte långt därifrån Slott Meise. Det senare blev dock helt förstört av en eldsvåda under andra världskriget.

Hertigarna av Brabants vapen. Det brabantska lejonet kan ännu idag ses i Belgiens vapen, eftersom frihetskampen hade sin början i Brabant.

Den förste Hertigen av Brabant var Henrik I, som kallades den Modige, som upphöjdes 1183 eller 1184 från lantgreve till hertig. Fast han hade ju varit hertig förut - av Nedre Lothringen, liksom hans far, Godfrey III. Hans mor var Margarete von Limburg. Om man tänker på att Henrik föddes 1165 in Leuven, fick han denna utmärkelse redan som 18- eller 19åring. Han dog 1235 i Köln.

Men detta var fortfarande vid en tid, då dagens slott ännu inte fanns i sin nuvarande form. Dess äldsta del är det fyrkantiga tornet - och det härstammar från 1300-talet. Fast då var dessa fästningars glansperiod nästan förbi, eftersom 1400-talet innebar slutet för riddardömet och de befästa borgarna.
Maximilian I von Habsburg betecknade sig själv som "den siste riddaren". Fast vad har Maximilian för samband med Bouchout? Nåväl, han blev i augusti 1477 make till Maria av Burgund. Maria själv hade så sent som i januari detta år blivit arvinge efter sin far - ett arv, som förutom hertigdömet Burgund bland annat omfattade Flandern, Brabant, Luxemburg och Holland. Maria dog dock redan 5 år senare av följderna av en jaktolycka. Sålunda kom det burgundska riket under Habsburgarnas förvaltning.

Även vad beträffar den botaniska trädgården, så hade en Habsburgare ett finger med i spelet. Det var nämligen det katolska universitetet i Leuven, som skötte växterna. Kejsare Joseph II beslöt dock år 1788 att flytta detta universitet till Bryssel. Flytten av den botaniska trädgården blev aldrig av, även om den var påtänkt.

Dagens utseende fick slottet 1830, när Greven av Beauffort lät renovera det. År 1879 sålde familjen dock detta gods till Kung Leopold II, eftersom det kungliga slottet Tervuren eldhärjades. Där hade Charlotte av Belgien haft sin residens, även om hon inte var vid sina sinnens fulla bruk. Hon blev sinnessjuk, när man 1867 avsatte och avrättade hennes make, Maximilian von Habsburg (bror till Franz Joseph, kejsare i Österrike). Han hade varit kejsare i Mexiko.
Nu lät Charlottes bror Leopold förena besittningarna Meise och Bouchout, för att kunna ge änkekejsarinnan ett hem. Hon levde där till sin död år 1927.

Slottet förföll efter kejsarinnans död, men renoverades grundligt under senaste århundrates åttiotal, varvid man dock bibehöll viktiga detaljer som golv, dörrar och takutsmyckningar. Idag används det av och till vid konferenser, utställningar mm. Vid övriga tider är slottets inre dock inte tillgängligt för allmänheten.© Bernhard Kauntz, Västerås 2008
Tillbaka till   eller till   av  


last update: 7.3.2008 by webmaster@werbeka.com