PRINSKASTELLET I GRIMBERGEN


Ruinen efter Prinskastellet i Grimbergen ser tillbaka på en lång historia, som man visserligen inte kan rekonstruera helt och hållet längre, men jag ska i alla fall göra ett kort försök. Herrarna av Grimbergens fästning i trä brändes ner år 1159 under Grimbergenkriget. Men sedan går åsikterna redan isär. Om den första fästningen i sten byggdes på 1200- eller 1300-talet, beror på vilka källor man vill tro på. Men kanske är detta inte så viktigt, ty grunderna till dagens kastell lades först kring 1500.


I början av 1600-talet renoverades fästningen av Jacques van Bergen-Glymes och när Filips Frans van Bergen år 1686 blev Prins av Grimbergen, fick borgen det namnet som den fortfarande kallas för. Filips Frans var inte vemsomhelst - han var en förtrogen av den spanska linjen av Habsburgarna, som styrde landet då. Han blev guvernör av Bergen-op-Zoom och Huvudlänsman av Hennegau, liksom år 1695 guvernör av Bryssel. Prinsens ägor bestod av parken, som än idag finns kring kastellet, liksom skogar och bondgodset Guldendal, där det fanns förråden och häststallarna.
Prinsens gravmonument kan idag ses i koret av Sint-Servaasbasilikan i Grimbergen.

1757 köpte familjen Mérode kastellet och behöll det fram till 1959, då Grimbergens kommun köpte upp stället. Fast under Andra Världskriget var fästningen i tyskt ägo - och när den tyska armén drog sig tillbaka år 1944, satte soldaterna eld på den. Sedan förra århundradets sista år renoverar man ruinen, för att göra den till en del av museet för gamla tekniker.

En teckning av borgen från tiden då Prins Filips Frans fanns där.
Ett foto av kastellet från år 1905

Den tidigare vallgraven tjänstgör idag som fågeldamm, i vilken svanar och ankor simmar omkring, men den tjänar utan tvekan även till att återupprätta tidigare århundradens stämning kring borgen.

Grimbergen är idag en relativt liten kommun, som ligger några kilometer norr om Bryssel. Men i Filips Frans dagar åtnjöt den mycket högre anseende.


Bernhard Kauntz, Västerås 2008
Tillbaka till   eller till   av  


last update: 6.4.2008 by webmaster@werbeka.com