Priser på Guld, Silver och Euro

Grafiken visar variationerna under innevarande dygn.
Tiderna avser New York-tid, dvs. 6 timmar efter svensk tid.
Om Du inte ser den senaste tidens prisutveckling, betyder det förmodligen att sidan är cachad. I så fall får Du aktuell information om Du trycker på ”Reload”.

Europriset i förhållande till US $:

[Most Recent Exchange Rate from www.kitco.com]

Guldpriset per kilo i Euro:

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

Silverpriset per kilo i Euro:

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]


Tillbaka till eller till av
last update: 12.9.2001 by webmaster@werbeka.com