Anundshög ligger bara några hundra meter utanför stadsgränsen, öster om Västerås. Där ligger landets största gravhög bara en liten bit från landsvägen. Det är en ordentlig kulle, som man har ägnat som minne åt Anund. Det var Vikingarna som byggde den, på 1000-talet, alltså för nästan ett millennium sedan.

.

Det finns flera gravhögar på Anundshögsområdet, även om de inte når samma imponerande höjd. Även söder om landsvägen, utmed Badelundaåsen, finns gravhögar, men även ännu äldre fornlämningar. Området där har varit bebyggt sedan järnåldern, det vill säga från cirka 500 före Kristus. Vid byn Tibble finns även resterna av en av landets få prehistoriska labyrint kvar.

Men tillbaka till Anundshög: Här finns fem skeppssättningar, alltså stora stenar resta i form av ett vikingaskepp. Två av dem kan ses på bilden här intill.
Och framför denna begravningsplats, längs med dagens landsväg, finns en lång rad stenar uppställda i linje. Dessa markerade vägen, som den nykrönte kungen tog, då han skulle ta emot folkets hyllningar, med andra ord dåtidens Eriksgata.

.

Denna vägmarkering bekostades av en man som hette Folkvid, som tydligen hade en högt uppsatt ställning i sitt samhälle. Han är också ansvarig för runstenen, som står framför alla dessa monument, på vilken han lämnar följande förklaring: "Alla dessa stenar har rests av Folkvid, till ära av sin son Heden, Anunds bror. Vred högg runorna."
En remarkabel sak angående denna runsten är dess unika teckning, som kanske föreställer en man och en kvinna, omfamnande varandra.

Glädjande nog har man här sent omsider även öppnat ett café, där man kan ställa de trötta benen under ett bord och ta igen sig en stund. Det heter lämpligt nog "Café Anund" och ligger några hundra meter "bakom" högen. Under sommarhalvåret är det öppet dagligen.


Tillbaka till eller till av
last update: 1.8.2007 by webmaster@werbeka.com