.

TOMASKYRKAN


Tomaskyrkan är den tjugotredje av de tjugofem kyrkorna inom Västerås kommun, som jag besöker. När jag ser tillbaka, så är det förvisso en upplevelse, att ha kunnat ta del av så många varianter av såväl arkitektoniska, som inredningmässiga varianter av en kyrkobyggnad. Vildvinet, som täcker hela frontfasaden är ju minst sagt originellt och vackert - och är en underbar kontrast till och uppmjukning av det bastanta klocktornet i bakgrunden.

Jag har tur även idag och finner kyrkan öppen - man hämtar även välvilligt en broschyr över kyrkan, så att jag får lite bakgrund, när jag skriver om den.

En ännu större upplevelse är att komma in i kyrkan. Solen strålar in genom ett fönster i tornet, som dock inte kan ses från kyrkorummet. Därmed är hela ljuset koncentrerat på altaret och pentatyken, som hänger på väggen bakom. Korset i förgyllt trä är förresten upphängt över altaret och inte på väggen, även om det inte syns på kortet.

Kyrkan stod klar 1971, efter en ritning av Nils Tesch. Den är mycket enkel i sin inredning, men inte desto mindre funktionell. Det finns inga kyrkbänkar, utan endast lösa stolar, som kan ommöbleras efter behov.

Sidoaltaret i "dophörnet" bildar en klar enhet, liksom en U-formad placering av stolarna i bakre delen av kyrkan, kring Ljusbäraren, i svartmålat smide. Där finns det plats för andakt med tända ljus, eller åt en samtalsgrupp, till exempel.

Allt detta finns i ett enda öppet kyrkorum, där orglarna är placerade mot långväggarna och predikstolen bildar en gräns mellan huvud- och sidoaltare. All inredning är hållen i ljus ek.

Det finns tre klockor i klocktornet, som var och en har en inskription, som är en del av psalm 168. De är gjutna av Bergholtz Klockgjuteri AB i Sigtuna.

Just genom sin enkla inredning koncentreras tyngden i kyrkan kring altaret och koret med målningarna "Frid på jorden" av Carl Kylberg. Även om jag är mycket imponerad av den inredningstekniska lösningen, så är jag ingen vän av denna sorts moderna "konst", som i stort sett vilken femteklassare som helst skulle kunna åstadkomma. Jag är medveten om att man knappast har råd med en av de stora mästarna och att en gammal målning inte alls skulle passa i denna moderna kyrka, men visst skulle man kunna hitta liknande konstverk, som har utförts med större nit (eller kunnande) ...

Detta sagt, trots att kompositionen med sina färgväxlingar och utsagan som sådan är genomtänkta. Tavlorna har - från vänster - följande titlar: "Människorna längtade efter ljuset" - "Frestelsen" - "Den eviga sådden" (men människorna vände ryggen till) - (därav ondska och mörker över jorden) "Kriget" - "Bergspredikan". Eller med konstnärens egna ord: "Människan glömde sin längtan och det jordiska blev allt - trots att den eviga sådden fanns."


Tillbaka till , till eller till av


last update: 14.6.2005 by webmaster@werbeka.com