SALA SILVERGRUVA


Sedan början av 1500-talet finns det belägg för att man har brutit silver i Sala. Obekräftade källor uppger dock att gruvan har varit i drift långt innan. Den äldsta delen inom gruvområdet är "Herr Stens botten", ett dagbrott, där man hettade upp berget, innan man bröt loss de spröda stenarna.

Nästan lika spännande som själva brytningen är dock de uppgifter som finns bevarade om hur människorna levde i gruvbyn på den tiden. På 1950-talet gjorde man utgrävningar på området, där gruvbyn har funnits och idag kan man se resterna av några husväggar. Det förefaller dock mer intressant att veta att fisk var huvudnäringsämnet för folket som arbetade där, eller att Anders Hansson från Västerås var den handelsman, som år 1533 betalade mest skatt. Därnäst kom "Lille Erik" respektive "Nils i porten", båda från Stockholm.

      
"Penningschaktet", ett gammalt dagbrott.        Kruthuset, som ligger så långt bort från
byn som möjligt.

Man hällde i sig 70 tunnor öl per vecka i gruvbyn, men det säger inte så mycket, så länge man inte vet storleken på vare sig tunnorna eller befolkningen. Året efter dracks dock redan 110 tunnor per vecka, vilket förmodligen tyder på en stark inflyttning till byn under den tiden.

I början av 1540-talet utvann man i Salagruvan nästan 3,5 ton silver per år, vilket var ett välbehövligt tillskott i statskassan. Såväl Gustav Vasa, som hans söner visste att uppskatta värdet av silvergruvan. Intressant är dock att staden Sala grundades först 1624 av Gustav II Adolf.

      
Det "nya" klocktornet, från 1733.        En vagn för malmtransporten,
från "moderna" tider.

Många schakt bär också namn efter kungligheter, det må vara Drottning Christina, Gustaf III eller Karl XI. Gruvklockan var naturligtvis viktig som varningssignal, nuvarande klocktorn härstammar från 1733, men den ersatte bara en äldre modell. Kruthuset ligger klokt nog långt borta från byn, klart bättre genomtänkt än flera århundraden senare i Enschede i Holland, där fyrverkerifabriken blåste rent ett helt bostadskvarter, när den flög i luften....

      
Karl XI:s schakt.        Drottning Christinas schakt.

1887 privatiserades gruvan och 1908 lades brytningen ner, efter att ha upplevt ännu en uppsving under 1800-talets sista decennium. Idag ägs gruvan av Sala kommun. Gruvmuseet visar allehanda ting, som förknippas med gruvan genom århundraden och är värt ett besök. Hågade kan också få guidade turer under jord, där det finns gångar med en total längd av 20 kilometer....


Tillbaka till eller till av

last update: 22.8.2000 by webmaster@werbeka.com