GALLERI VENUS

Käthe Kollwitz

Mor, kvinna och medmänniska


Käthe Kollwitz stämplas av dagens samhälle ofta såsom tillhörande den politiska vänstern, vilket dock är en sanning med modifikation. Det hon egentligen ville uppnå med sin konst, var att visa upp samtidens sociala missförhållanden, något som naturligtvis till stor del överensstämde med socialisternas och de vänsterradikalernas uppfattning.
Likaså klassas hon som föregångare till kvinnorörelsen, vilket inte heller är helt rätt. Återigen var det kvinnans sociala situation efter århundradeskiftet till 1900-talet, präglad av världskrig och nöden mellan krigen, såsom arbetslöshet, hunger och änkedom, som belastade kvinnorna dubbelt.
Hon var framför allt ett språkrör för de behövande och hon lyckades med att bevara sina principer och inte bli hårdhjärtad, trots det relativa välståndet som hennes makes läkarpraktik bidrog till.
Men i allra högsta grad var Käthe Kollwitz mor. Förlusten av sonen Peter i första världskriget var ett slag, som hon nog aldrig hämtade sig ifrån. Även om hon försökte betrakta hans - meningslösa - död som ett "offer till nationen", måste hon senare erkänna att "folket inte hade tagit emot detta offer".
Det är alltså inte att undra på, att hennes verk framför allt skuggas av dystra intryck, att nöden, förtvivlan och döden tematiskt sett kom att träda i centrum och att det ytterst sällan irrar ett leende över dragen hos hennes återgivna personer.
Att vilja inordna Käthe Kollwitz i kategorier är därför en felaktig utgångspunkt, utom kanske att ställa henne i den största och viktigaste kategorin: att vara medmänniska.

Klicka på en bild för att se den i större format.


Viktiga händelser i konstnärinnans liv:

8. juli 1867: född i Königsberg
1885 - 1889: studier i Berlin och München
1891: gifter sig med Dr. Karl Kollwitz, flytt till Berlin, de första självporträtten
1892: sonen Hans föds
1893: deltar i "Freie Kunstausstellung in Berlin"
Inspireras av Hauptmanns drama "Vävarna" och börjar den grafiska cykeln "Vävarupproret"
1896: sonen Peter föds
1902 - 1908: cykeln "Bondekriget" skapas, under dessa år även resor till Paris, Florens och Rom
1908 - 1910: teckningar för "Simplicissimus"
1910: de första plastiska arbeten skapas
23. oktober 1914: sonen Peter dör vid fronten
6. februari 1919: blir medlem i "Preußische Akademie der Künste", blir professor
1919: de första träsnitten skapas
1922 - 1923: träsnittcykeln "Krig"
1934 - 1935: litografier kring temat "Döden"
19. juli 1940: Dr. Karl Kollwitz avlider
september 1942: barnbarnet Peter dör vid fronten i Ryssland
23. november 1943: ateljén i Berlin förstörs i bombanfall, många verk förintas
22. April 1945: Käthe Kollwitz dör i Moritzburg vid Dresden


Tillbaka till eller till av
last update: 29.3.2004 by webmaster@werbeka.com