GALLERI VENUS

Peter Paul Rubens


Det är svårt att ta kort på stora bilder med en digitalkamera, för att de aldrig blir riktigt skarpa. Ändå hoppas jag, att mitt urval kan ge en liten överblick över Rubens storartade produktion.
Jag har medvetet inte valt några religiösa verk, eftersom jag tror att Rubens tog emot dessa bara som påtvungna uppdrag i tidens anda, medan det egentliga skapandet av denne intellektuelle leveman gällde helt andra ämnen.

Klicka på en bild för att se den i större format.

Föreningen av jord och vatten
De fyra delarna av jorden
Studie av en gammal man
Decius Mus viger sig åt döden
Meleagers och Atalantes jakt
Zeus och Hermes hos Philemon och Baucis
Boreas rövar bort Ortygia
Kampen om flaggan
Den heliga Theresa av Avila


Viktiga händelser i konstnärens liv:

28. Juni 1577: född i Siegen, Westfalen, Tyskland
1578: Familjen flyttar till Köln
1587: Fadern dör, modern flyttar tillbaka till Antwerpen
1600 - 1608: Italienvistelse - Hovmålare hos Hertigen av Mantua
1608: Moderns död. Rubens vänder tillbaka till Flandern. Han öppnar en verkstad
1609: Giftermål med Isabella Brant
1622: Utgivning av boken "Palazzi i Genua"
1626: Isabella Brant dör i pesten
1627: Besök vid det spanska hovet, för vilket han arbetar som diplomat (agent)
1630: Giftermål med Helene Fourment
1635: Köp av ett lantgods. Lever som "Herr von Steen" som privatman
30. Maj 1640: dör i Antwerpen


Tillbaka till eller till av
last update: 3.5.2005 by webmaster@werbeka.com