GALLERI VENUS

Michelangelo i Wien - Sixtinska kapellet


När jag nyligen var i Wien, gick där just en Europapremiär av stapeln. Man hade fotograferat bilderna från Sixtinska kapellet och gjorde nu en utställning med dem i originalstorlek. Vem känner inte bilden, på vilken den livsgivande gnistan hoppar från Guds pekfinger till Adams dito?

Man behöver inte vara religiös, för att beundra Michelangelos "gudomliga" konstnärskap. Och här, i Votivkyrkan i Wien, hade man mästarens samtliga bilder framför sig - bättre än i Rom faktiskt, där avståndet till taket utgör hela 20 meter. Här kunde man titta på bilderna på armlängds avstånd, om man ville.
Strax brevid Adams skapelse finns Evas tillkomst. Här ligger Adam sovande, eller i narkos, eftersom Gud var tvungen att ta ett av hans revben, för att därav kunna skapa kvinnan. Men redan den här bilden är mindre känd.

Det är inte bara av religiösa skäl, som man hade valt Votivkyrkan som utställningsplats. Det handlade till största delen om utrymmet, som stod till förfogande. Sixtinska kapellet mäter 40 x 14 meter - men därtill kommer ju takmålningarna, som också måste presenteras vertikalt här. Votivkyrkan med sina 82 x 28 meter var en ideal plats för detta.
Vi kommer tillbaka till målningarna i taket och tittar först på bilderna som Michelangelo målade på väggarna.

 

Dessa består av kända profeter och sibyllor. En sibylla var en spåkvinna, som liksom profeterna kunde förutsäga framtiden. I bilden ovan ser vi Jesaia till vänster, en av de viktigare profeterna i Gamla Testamentet. Där står han även först bland profetböckerna. Han var den förste, som förutsade att Frälsaren skulle komma. Ovan till höger ser vi en bild av den Delphiska Sibyllan. Att Delphi var en viktig ort, när det gäller spådom, vet vi ju också från antikens historia.
Över väggarnas avslutningsbågar har Michelangelo målat en konstgjord arkitektur i triangelform, som tjänar som övergång till taket och på så sätt framhäver takmålningarna lite starkare.

 

I dessa konstgjorda trianglar har Michelangelo målat Jesu förfäder. Det faller i ögonen, att han har målat dem som barn, oftast tillsammans med deras mindre namnkunniga föräldrar, men som logiskt nog även de är hans förfäder. I bilden ovan till vänster ser vi Osias eller Asarja, som är en avkomma av Kung Davids släkte, och som själv var kung i Juda under 700-talet före Kristus. Till höger tittar Salmon på, när hans mor klipper tyg. Även han härstammar från Kung David.

Ett tacksamhetens ord ska också riktas till Erich Lessing, som är källan till denna bildserie. Han kunde fotografera på nära håll från byggnadsställningarna, när målningarna renoverades.
Men låt oss nu återvända till takmålningarna.

Nästa bild består av två delar - orsak och verkan. Till vänster ser vi hur Eva mottar äpplet från kunskapens träd. Det är intressant att Michelangelo framställer ormen som kvinna. I högra delen av bilden jagar ärkeängeln Mikael de båda syndarna ut ur paradiset. Det är också iögonfallande att det inte finns några fikonlöv på målningarna.
Sedan finns det en serie på tre bilder om Noa. Där är man inte riktigt säker, varför Michelangelo målade dem. De visar Noa som drucken, syndafloden, som jag återger här på bilden och slutligen Noas offer efter syndafloden.

Personligen tror jag att Noa-bilderna ska spegla de tre bilderna på motsatta sidan om Adam och Eva-motivet. Dessa tre beskriver också skapelsen - nämligen åtskiljandet av ljus och mörker, delningen av himmel och vatten, liksom skapandet av sol och måne. Av den senare bilden visar jag högra delen här nedan. Den består nämligen av två delar - på vänstra sidan har Michelangelo visat skapelsen av plantor. Det påstår katalogen. Jag tror hellre att Michelangelo har följt bibeltexten och i denna tudelade bild vill uttrycka skapelsen av himlen och jorden.

Men man borde inte bara beundra de kraftfulla figurerna i Michelangelos verk, utan även akta på de mindre detaljerna. Så är till exempel pojkarna på solsidan nakna, medan de är påklädda i närheten av den kalla månen.
Vi lämnar nu de nio målningarna i taket och tittar avslutningsvis på ytterligare två triangelformade bilder, som är ungefär dubbelt så stora som de övriga. På den ena har David just betvingat Goliath och är i färd med att slå huvudet av sin motståndare. På den andra, som jag visar här, är Holofernes avslagna huvud redan ett faktum och Judith bär iväg det med hjälp av en tjänarinna.

Allt som allt är den målade ytan i Sixtinska kapellet cirka åttahundra kvadratmeter stor - på varenda en av dessa kan man beundra den unika stilen hos denna mästare, som egentligen såg sig själv i första hand som skulptör. Michelangelo Buonarotti är utan tvivel en av de allra största.

Eller, som en annan av de allra största - Johann Wolfgang Goethe - har uttryckt det: "Utan att ha sett Sixtinska kapellet, kan man inte få en riktig uppfattning om vad en människa kan åstadkomma."

copyright Bernhard Kauntz, Västerås 2016


Tillbaka till eller till av
last update: 28.11.2016 by webmaster@werbeka.com