De två stora museerna vid Ringstraße


I en storsatd som Wien finns det naturligtvis ett otal museer, men det finns två, som sticker ut ur mängden, Naturhistoriska och Konsthistoriska Museet. Båda ligger vid Ringstraße, mittemot ingången till Slottet. De båda museerna står spegelvända mot varandra, åtskilda genom en park, i vars mitt det står ett minnesmärke till Maria Theresias ära, Österrikes stora drottning på 1700-talet. Museerna byggdes under senare halvan av 1800-talet, av Carl Hasenauer och Gottfried Semper.
Byggnaderna i sig är värda all beundran, inte minst utsmyckningarna och statyerna, som finns på utsidan. Kupolerna i mitten av husen reser sig till en höjd av hela 65 m, medan byggnadernas yttermått belöper sig till 170 x 70 m.
Men även i deras inre måste man nämna ornamenteringen och inte minst vägg- och takmålningarna. Tyvärr glömmer man alltför ofta bort att beundra dessa konstverk, eftersom mångfalden av utställningsobjekten drar bort besökarnas uppmärksamhet helt och hållet.
Platsbrist är sedan länge ett stort problem i båda museerna, men nu tycks en lösning vara i sikte. Strax bakom museerna ligger en bebyggelse, som man idag bygger om för museumsbehov. Den ska tillsammans med de båda stora museerna bilda en enhet, Museumskvarteret. Projektet har skridit fram långt och kommer att färdigställas under de närmaste åren.

Vidare till Naturhistoriska Museet
Vidare till Konsthistoriska MuseetTillbaka till eller till av


15.3.2002 by webmaster@werbeka.com