Stift Klosterneuburg

Verdunaltaret


Verdunaltaret är varken från Verdun, eller ursprungligen ett altare. Men det är en praktfull pjäs från den tidiga medeltiden, som inte många andra konstskatter kan mäta sig med.
Efter tio års arbete fullbordades altaret i sin originalversion år 1181. Det satt då som överklädsel på stiftkyrkans predikstol. Mästerverket skapades av Nikolaus från Verdun, därav dess benämning. Han signerade sitt verk på följande sätt:      45 tavlor finns i tre led bredvid varandra. Dessa står i samband med varandra både vågrätt och lodrätt. Den översta raden visar händelser ur Bibeln från tiden före Moses, den nedersta från tiden mellan Moses och Kristus. Den mellersta raden visar bibliska händelser från Nya Testamentet.

Varje lodrät rad visar liknande motiv från dessa tre epoker. En rad innehåller till exempel Josef i brunnen, Kristi gravläggning, respektive Jonas i valfisken. För alla tre tycktes detta vara slutet, men alla upplevde en sorts "uppståndelse". En annan rad visar Henoks hänryckning, Kristi himmelfärd och Eliae himmelfärd. Eller, som bilderna till vänster visar, födelsen av Isak, Kristus och Samson. Bara konceptet är alltså en utomordentlig prestation. De förgyllda tavlorna lyfter sitt budskap från en blå emajlbakgrund och har svart, latinsk text.

Fram till 1330 smyckade altaret alltså predikstolen. Den 13. september detta år utbröt en katastrof. Staden Klosterneuburg ödelades av en brand, som inte heller förskonade stiftet.

Legenden berättar att man, när släckningsvattnet tog slut, hällde det vin, som stiftet producerar, över predikstolen och på så sätt kunde rädda konstverket.

Abboten Stephan von Sierndorf lät återuppbygga stiftet och gav en wiensk verkstad i uppdrag att tillverka två nya, lodräta rader (8 resp. 10), så att predikstolsbeklädnaden nu kunde användas som flygelaltare. Fram till 1833 hade altaret sin plats i stiftskyrkan, men flyttades sedan till sin nuvarande ort. På altaret ligger stiftsgrundarens, Leopold III, benrester i en urna.Bernhard Kauntz, Västerås 2006Tillbaka till huvudsidan av Stift Klosterneuburg


Tillbaka till eller till av


Sidan skapades den 24.11.2006 av webmaster@werbeka.com