Gyllene Draken
- en krog med historia


Det finns många krogar i Wien, men mycket få kan se tillbaka på så långa traditioner som Gösser Bierklinik. Krogen drivs sedan mer än 300 år och är därmed en av de äldsta i Wien. Men husets historia räcker ännu mycket längre tillbaka, hela två årtusenden, om man så vill.

Vid denna tid låg ett romerskt fältläger på den platsen, där Wiens centrum befinner sig idag. Det hade upprättats till skydd mot vilda germanska stammar, som höll till norr om Donau. Lägret hette Vindobona, men det var dömt till undergång tillsammans med Romerska riket och man fick till slut lämna området åt Germanerna. Men de sönderslagna resterna av de romerska byggnaderna ligger än idag under jorden.

Vid grävningsarbeten dyker de upp gång efter annan. Romarna hade dessutom den för oss mycket trevliga vanan att stämpla sina tegelstenar, nämligen med numret av legionen, som hade tillverkat dem.

På grund av detta vet vi att det var den tionde och fjortonde legionen som höll vakt i Vindobona, när lägret byggdes. Inom parentes sagt, är det intressant att lägga märke till att Romarna här inte använde XIV för talet 14, utan XIIII. Här i huset har man uppenbarligen hittat sådana stenar och fick arbeta in dem i väggen.

Men vi fortsätter med de historietyngda beläggen. Visserligen måste vi nu hoppa över närmare ett årtusende, ty först när ungrarna hade trängts tillbaka år 955 i slaget på Lechfeld, bebyggdes området på nytt av tyskspråkiga stammar.

Babenbergerna var herresläktet, som regerade i Österrike i ungefär 200 år, innan Habsburgarna tog över. Hertig Heinrich II Jasomirgott flyttade sitt residens från Klosterneuburg till Wien på 1100-talet. Som varje österrikiskt barn lär sig i skolan, fick han tillägget Jasomirgott, eftersom han alltid avslutade sina tal med "Ja, so mir Gott helfe" (Ja, så Gud vill hjälpa mig).

1406 är det nästa intressanta årtalet, ty från detta år finns ett belägg, som visar att det redan stod ett hus på det här stället. I sin nuvarande form byggdes huset dock först 1566, då det även fick sitt namn. Hustecknet, den gyllene draken, är idag i säkert förvar bakom glas.

Ytterligare drygt hundra år senare, 1683, stod Turkarna utanför Wien och belägrade staden. Herr Johann Steindel utmärkte sig vid detta tillfälle på något sätt och fick som tack ett hus. Herr Steindel var även stadsråd och lasarettsdirektör. I sitt nya hus öppnade han nu en krog. Möjligtvis kan namnet "Bierklinik" föras tillbaka till hans verksamhet som chef för lasarettet. Senare, när gatorna namngavs och husen fick nummer istället för hustecken, uppkallades hela gatan efter denne mångsidige man.

Och - traditionsmedveten som man är här, har man på en vägg noterat alla som har ägt eller hyrt stället sedan dess. Intressant är även en akvarell från år 1911 över Steindelgasse. Naturligtvis fanns denna krog även då med på bilden, men på den tiden hette den Pilsner Urquell Bierklinik.

1924 köpte dock firman Gösser rörelsen och hyr ut lokalen sedan dess. Fast även Gösser har ju ärovördiga anor ... Och att ölet här faller folk i smaken, kan man utläsa av följande dikt, som hänger på en av krogens väggar.


Bernhard Kauntz, Wolvertem 2008


Tillbaka till eller till av


20.10.2008 by webmaster@werbeka.com