Oh, Gud, vilka var de?


Du har väl svarat på frågorna, innan Du tittar här?
Om inte, kan Du gå tillbaka till nu.

Varje rätt svar ger Dig en poäng, vilket gör ett maximum av tolv poäng. Genomsnittet för ren gissning är 2,4 rätt.

Resultat:

     12 poäng: Levde Du i det gamla Grekland?
10 - 11 poäng: Excellent!
08 - 09 poäng: Mycket bra.
06 - 07 poäng: Bra genomsnitt.
04 - 05 poäng: Lågt genomsnitt.
00 - 03 poäng: Myt..vad?

De rätta svaren:

 1) B - Ares var Krigsguden
 2) E - Afrodite var Kärleksgudinnan
 3) C - Hera var gift med Zeus
 4) A - Underjorden var Persefones domän
 5) B - Havet var Poseidons område
 6) D - Demeter var ingen avkomma av Zeus
 7) E - Dione var inte en av Muserna
 8) A - Paris rövade bort Helena
 9) C - Leto hade inget att göra med Perseus
10) A - Eris hade inget gemensamt med Orion
11) C - Styx hette floden
12) A - Phidias var inte bland Afrodites älskare

Till

Tillbaka till eller till av


last update: 14.1.2003 by webmaster@werbeka.com