MINNESVÄRDA DART-ÖGONBLICK

MEMORABLE DART-MOMENTS

ERINNERUNGSWERTE DART-MOMENTE

Wien
Vienna
Wien

På försommaren besökte jag återigen min hemstad och planerade naturligtvis att fortsätta utforska dartscenen, bättre än senast. Nu hade jag noga förberett mig hemma och jag hittade slutligen dartsportens Mekka i Wien, med andra ord caféet The Gentle. "The Gentle" är ju dartnamnet av Mensur Suljovic, ledstjärnan i Österrikes dartsport och för ögonblicket på elfte plats i PDC världsrankingen. När jag var där, ägde han caféet - under tiden har han sålt det till Österrikes näst bästa spelare, Rowby-John Rodriguez.

In early summer I visited my hometown again and I had of course in mind to explore the dartscene better than last time. Now I had prepared myself more thoroughly already at home and finally I found the Mekka of Dart in Vienna, in other words the café The Gentle. "The Gentle" is the dartname of Mensur Suljovic, the figurehead of Austrian dartsports and at this moment eleventh of the PDC worldranking. At that time he owned the café - in the meantime he has sold it to Austria's second best, Rowby-John Rodriguez.

Im Frühsommer besuchte ich wieder meine Heimatstadt und hatte natürlich vor, die Dartszene weiter zu erforschen. Diesmal hatte ich mich schon zu Hause besser vorbereitet und fand endlich das Mekka des Dartspiels in Wien, nämlich das Café The Gentle. "The Gentle" ist ja der Dartname von Mensur Suljovic, dem Aushängeschild für Österreichs Dartsport und im Augenblick Elfter der PDC Weltrangliste. Damals gehörte ihm das Café - inzwischen hat er es an Österreichs Zweier verkauft, Rowby-John Rodriguez.

Caféet The Gentle i Wien, benämnd efter Mensur Suljovic, Österrikes bäste dartspelare.
The café The Gentle in Vienna, named after Mensur Suljovic, Austria's best dartplayer.
Das Café The Gentle in Wien, benannt nach Mensur Suljovic, dem besten Dartspieler Österreichs.


Tyvärr fick jag aldrig träffa Mensur Suljovic, för att när man är så högt rankad, är man mycket på resande fot, för att spela viktiga turneringar. Dessutom görs rankinglistan upp efter vunna prispengar under de senaste två åren - det gäller alltså att se till att tillflödet inte sinar, om man vill behålla eller förbättra sin plats.
Jag träffade dock Rodriguez-bröderna och det är nog så mycket att skryta med. Roxy-James är äldst, han finns lite längre ner på världsrankinglistan, dock fortfarande som sjätte bäste spelare i Österrike. Näst äldst är Rowby-John, näst bäst i Österrike och 39:a i världen. Sen kommer Rusty-Jake, som är bara 15 år, men vice juniorvärldsmästare. Dessutom har han många topplaceringar i internationella tävlingar, även bland seniorerna. Slutligen lär det finnas ytterligare en bror, minstingen, som ännu "hålls hemligt", men som är bäst av alla, påstår bröderna. Österrike verkar ha en lysande framtid inom darten.

Sadly enough I never was to meet Mensur Suljovic. But if you are ranked that high, you are quite a lot away from home, in order to play important tournaments. Apart from that the ranking is based on gained prizemoney during the last two years - so you have to keep it going if you want to keep or even better your ranking.
But I met the Rodriguez brothers and that is quite enough to boast about. Roxy-James is the eldest, he is found a little further down the rankings, but still he is the sixth player in Austria. Next in the row is Rowby-John, second best in Austria and 39th in the world. Then there is Rusty-Jake, who is only 15 years old, but runner-up at the junior worldchampionships. Besides he has a lot of top places in international competitions, even among seniors. Finally it is said that there is another brother, the youngest one, who is still kept "a secret", but he is best of all of them, say the brothers. Austria seems to have a very nice future in the darts.

Leider konnte ich Mensur Suljovic nicht persönlich treffen, aber wenn man so hoch platziert ist, muss man wichtige Turniere spielen, weil das Ranking auf die Preissumme der letzten zwei Jahre basiert ist. Also gilt es, dazuzusehen, dass der Zufluss nicht stagniert, wenn man seinen Platz behalten oder verbessern will. Aber ich traf die Rodriguez-Brüder und das ist Grund genug, um anzugeben. Roxy-James ist der Älteste. Er liegt ein wenig weiter unten im Weltranking, aber er ist der sechsbeste Spieler in Österreich. Danach folgt Rowby-John, Zweiter in Österreich und 39. in der Welt. Dann kommt Rusty-Jake, der nur 15 Jahre alt ist, aber Vizejuniorweltmeister. Außerdem hat er viele Spitzenplatzierungen in internationalen Spielen, auch bei den Senioren. Schließlich gibt es noch einen Bruder, den jüngsten, der noch "geheim" gehalten wird, aber der der Beste sein soll. Österreichs Zukunft im Dart scheint gesichert zu sein.

  Österrikes näst bäste spelare,
Rowby-John Rodriguez,
39:a i PDC världsrankingen

Austria's second best player,
Rowby-John Rodriguez,
39th in the PDC worldranking

Österreichs zweitbester Spieler,
Rowby-John Rodriguez,
39. im PDC Weltranking

Självklart spelade jag själv också, först i en lokal 170-turnering, best of 11. I första matchen hade jag äran att möta vice juniorvärldsmästaren. Jag var knappt medveten att vi hade börjat spela, då hade han redan vunnit med 6-0. I andra gruppmatchen vann jag 6-1, vilket åter lyfte mitt självförtroende en aning. I den avgörande matchen om att gå vidare, missade jag några dubblar vid ställningen 3-4. Det innebar att jag kom efter med 3-5 och sen även 3-6. Några dagar senare spelade jag Darts-Controls Maj-Challenge, men jag förlorade samtliga tre matcher i gruppspelet. Som liten tröst vann jag sedan mot Dietmar Schuhmann med 2-1. Den senare är en organisatör av stor rang. Han har en websida, gör live sändningar på facebook - allt detta hander givetvis om darts - håller reda på ett otal lag från Darts-Control i Wiens serier och Gud vet vad mer ...

Of course I participated as well, while there. First at a local 170's-tournament, best of 11. In the first game I had the honour of meeting the runner up in the junior worldchampionship. I barely had noticed, that we had started, when he already had won 6-0. In the second match I won 6-1, which gav me back a little selfconfidence. In the deciding match for advancement, I missed a couple of doubles at 3-4. That meant 3-5 and eventually 3-6. A couple of days later, I played the May Challenge of Darts-Control, but I lost all three games of the Round Robin. It soothed a little, that I afterwards beat Dietmar Schuhmann with 2-1. The latter is an exeptional organizer. He keeps a webpage only for darts, he does live auctions and more on facebook, he manages the numerous teams of Darts-Control in the different leagues of Viennese darts, and much more.

Ich habe mitgespielt, erst bei einem 170er-Turnier, best of 11. Im ersten Spiel hatte ich die Ehre gegen den Vizejuniorweltmeister anzutreten. Ich war mir kaum bewusst, dass wir begonnen hatten, da hatte er schon 6-0 gewonnen. Im zweiten Gruppenspiel gewann ich 6-1, was mein Selbstvertrauen wieder ein wenig aufmöbelte. Im Spiel um den Aufstieg verpasste ich ein paar Doppel beim Stand von 3-4. Das bedeutete 3-5 und dann 3-6. Ein paar Tage später spielte ich die Mai Challenge von Darts-Control, verlor aber alle drei Spiele der Round Robin. Als kleine Genugtuung gewann ich dann noch gegen Dietmar Schuhmann 2-1. Letzterer ist ein Organisator höchsten Ranges. Er betreibt eine Website, macht Livesendungen auf Facebook, hilft den vielen Teams von Darts-Control durch die Meisterschaft und was weiß ich noch alles ...


  Dietmar Schuhmann vid prisutdelningen - segraren är Rusty-Jake Rodriguez, vice juniorvärldsmästaren.

Dietmar Schuhmann at the prize ceremony - the winner is Rusty-Jake Rodriguez, the runner up at the junior worldchampionship.

Dietmar Schuhmann bei der Preisverteilung - der Sieger ist Juniorviceweltmeister Rusty-Jake Rodriguez.


Till föregående kapitel - To the previous chapter - Zum vorigen Kapitel
Till nästa kapitel - To the next chapter - Zum nächsten Kapitel


Copyright Bernhard Kauntz, Västerås, 2016
Tillbaka till till vårt eller till   av
Back to the   of  
Zurück zu den zur oder zum   vom  


25.10.2016 - webmaster@werbeka.com