MINNESVÄRDA DART-ÖGONBLICK

MEMORABLE DART-MOMENTS

ERINNERUNGSWERTE DART-MOMENTE

Säsongen 2016/17
The season 2016/17
Die Saison 2016/17

I början av september åkte jag till Calella igen för att spela Catalunya Open. Men Gunnar, min son, följde med - och även om vi inte skördade stora tävlingsframgångar, var det socialt mycket givande. Vi upptäckte Casa Austria i Calella och vi åkte till Barcelona för att titta på Sagrada Familia, som sannerligen var en upplevelse utöver det vanliga. I lördagens avslutande BDO-tävling lyckades jag i alla fall att - i mitt tredje BDO-kval - vinna mitt första leg. I övrigt är det mest bestående minnet av Calella, att det var fruktansvärt hett, både utanför och innanför tävlingshallen.

In the beginning of September I went to Calella again, in order to participate in the Catalunya Open. But this time Gunnar, my son, came with me - and even if we didn't win the competitions, it was socially very enjoyable. We found Casa Austria in Calella and we went to Barcelona, to have a look at the Sagrada Familia, which indeed was an experience above the ordinary. On Saturday's final BDO-competition I managed - in my third qualification for the BDO - to win my first leg. The most outstanding memory from Calella was this time, that it was enormously hot, outside as well as inside the playing area.

Anfang September fuhr ich wieder nach Calella um am Catalunya Open teilzunehmen. Aber diesmal fuhr mein Sohn Gunnar mit. Auch wenn wir spielmäßig keine großen Erfolge erzielten, war es sozial gesehen sehr erfreulich. Wir entdeckten Casa Austria in Calella und wir fuhren nach Barcelona, um die Sagrada Familia zu sehen. Das war wirklich ein super Erlebnis. Im BDO-Turnier am Samstag gelang es mir, in meiner dritten BDO-Quali, mein erstes Leg zu gewinnen. Die nachhaltigste Erinnerung an Calella war jedoch diesmal die enorme Hitze, draußen und in der Spielhalle.

I Calella bestämde Gunnar och jag dessutom, att jag skulle byta klubb och gå till Bjurhovda Bulls. Att han skulle spela kvar i City kändes naturligt, eftersom han bor på gångavstånd till klubblokalen. Den utslagsgivande händelsen hade kommit, när jag pratade med ordföranden om en intern fråga. En annan styrelsemedlem - som annars är väldigt noga med att man inte ska störa honom, när han håller på med en träningsmatch - spelade på en bana i närheten. Jag visst att han var emot mina idéer. Plötsligt blandade han sig i samtalet med en mängd löjliga argument och skrek åt mig flera gånger att hålla käften. Nej tack. Det var inte bara på det personliga planet som jag kände mig förolämpad, utan hans dumhet gjorde resten. Sagt inom parentes: när jag hade lämnat klubben, genomfördes mina idéer ...

In Calella Gunnar and I also decided, that I would change clubs and play for Bjurhovda Bulls, the other club in our city. That he would continue playing in City felt quite natural, as he lives on walking distance to the club. The final incident had happened, when I talked to our chairman concerning an internal question. Another member of the board was playing on a lane next to us. I knew that he was not in favour of my ideas. Suddenly he turned around, uttered a lot of ridiculous arguments and yelled at me a couple of times to shut up. That did it. It was not only on a personal level, that I felt offended - that I could get over. But it was also the stupidity of the arguments, that put me off. So my future motivation would not have been on top. After I had left the club, my ideas were established ...

In Calella beschlossen Gunnar und ich, dass ich den Klub wechseln und für Bjurhovda Bulls spielen würde. Dass Gunnar weiter bei City blieb, ergab sich natürlich daraus, dass er in der Nähe des Klubs wohnte. Das endgültige Aus kam, als ich mit dem Vorsitzenden über eine interne Frage sprach. Ein anderes Mitglied des Vorstands spielte auf einer Bahn in der Nähe. Ich wusste, dass er meine Ideen nicht gut fand. Mitten im Spiel mischte er sich mit lächerlichen Argumenten in unser Gespräch ein und schrie mich mehrere Male an, doch das Maul zu halten. Danke, das brauche ich nicht. Es war nicht nur die persönliche Beleidigung, die mich ärgerte, sondern seine Dummheit bewirkte den Rest. Nachdem ich den Klub verlassen hatte, wurden übrigens meine Ideen durchgeführt  ...


I Bjurhovda Bulls blev jag med öppna armar mottagen av samtliga medlemmar - och jag stortrivs. Det är inte bara en öppnare social miljö, utan man har roligt både på träning och tävling. Det är en klubb och inte bara ett antal individualister och man är mycket välorganiserad. Man arrangerar tävlingar, även internt, och sociala sammankomster, som gynnar sammanhållningen. Jag har inte ångrat en sekund att jag bytte klubb. Jag upplever det som om varje träning har ett mervärde än bara att öva kasta pil - en omständighet, som jag kommer ihåg från Belgien, där det också var så.

By the Bulls in Bjurhovda I was recieved with open arms from every member - and I feel most comfortable. It is not only the social environment, but one has fun in training as well as in competition. There are not just individualists and the club is very well organized. Tournaments are organized, both externals as well as within the club. There are social meetings, which strengthen the team spirit. Not for a second I have regretted that I changed clubs. I find that every training has some more value than just throwing darts - something I remember from Belgium, where it also was like that.

Bei den Bullen von Bjurhovda wurde ich von allen mit offenen Armen empfangen - und ich fühle mich großartig. Es ist nicht nur die Einstellung, die hier offener ist, man hat auch Spaß bei Training und Wettbewerben. Es gibt nicht nur Individualisten und man ist sehr gut organisiert. Man organisiert offene Turniere, aber auch interne, und man hat soziale Treffen, die den Klub zusammenschweißen. Ich habe keine Sekunde lang bedauert, dass ich den Klub gewechselt habe. Ich erlebe jedes Training als mehr als nur Pfeile zu werfen - das erinnert mich an Belgien, wo es ebenso so war.

  Gunnar på puben, där vi ibland
kopplar av efter träningen -
trots skilda klubbar.

Gunnar in a pub, where we now
and then relax after a training - in spite of different clubs.

Gunnar in einem Pub, wo wir
manchmal nach dem Training entspannen - trotz verschiedener
Klubs.

En liten smolk är, att jag inte kan spela seriematcherna med min son, men vi kan ju i alla fall spela tävlingar tillsammans. Och här kom årets första framgång. Vi spelade dubbel i Fagersta Open och slutade på en femte plats. Vi åkte ut i kvartsfinalen mot Leif Säkkinen och Johan Engström, men vi tog i alla fall ett leg av dem. Den senare är ju landslagsspelare, som jag även mötte i singelgruppspelet. När jag stod på 44, skulle jag spela på tolv för att ställa 32. Men Johan tyckte att det var säkrare att spela på 8/16, eftersom man har större träffyta och i båda fallen ställer bra utgångar, antingen 28 eller 36. Eftersom jag naturligtvis lyssnar på merittyngda spelare, kastade jag - T16 och var tjock. Det blev naturligtvis mycket skratt efteråt, men i framtiden kommer jag att minnas 8/16, när jag står på 44 ...

A fly in the ointment is of course, that I can't play in the league together with my son, but we can of course play tournaments together. And there we had our first success. We played the dubbel in the Fagersta Open and finished fifth. We lost the quarter final against Leif Säkkinen and Johan Engstöm, but we took one leg of them. The latter is a player in the national team, whom I also met in the singles' round Robin. When I had 44 left, I was going to throw 12, to get 32. But Johan told me, that it would be safer to play on 8/16, because the hitarea is bigger and in both cases there is a nice double left, either 28 or 36. Of course I listen to experienced players, so I threw - T16 and was burned. There was a lot of laughter afterwards, but in the future I shall remember 8/16, when standing on 44 ...

Ein Wermutstropfen ist, dass ich die Ligaspiele nicht zusammen mit meinem Sohn spielen kann, aber es bleiben ja noch die Turniere. Und da kam schon unser erster Erfolg. Im Fagersta Open wurden wir Fünfter im Doppel. Wir verloren das Viertelfinale gegen Leif Säkkinen und Johan Engström, aber wir holten uns ein Leg. Letzterer ist Nationalspieler, auf den ich auch in den Singles traf. Bei 44 Rest wollte ich auf 12 spielen, um auf 32 zu stellen. Aber Johan sagte, ich solle doch 8/16 versuchen, weil die Trefferfläche größer ist und beide ein gutes Doppel übrig lassen. Logisch, dass ich auf erfahrene Spieler höre, also warf ich - T16 und hatte mich überworfen. Klar, dass es nachher ein munteres Gelächter gab, aber in Zukunft werde ich mich an 8/16 erinnern, wenn ich auf 44 stehe ...

Min gamle dubbelpartner bei City, Patrick, hade undrat, om han fick hänga med mig till Wien, nästa gång jag skulle åka. Självklart tyckte jag att det var en kul idé och i november var det dags. Två dagar av den veckan hade jag avsatt för att träffa min familj, men resten av tiden visade jag Patrick runt i stan om dagarna. Vi letade också upp olika dartställen, men ingenting överträffade det tidigare "The Gentle". Rodriguez-bröderna döpte dock om det till "Sherwood Forest RJR" efter övertagandet. RJR är ju initialerna för alla fyra bröderna. Där tillbringade vi våra kvällar. Vid två tillfällen fanns det en liten turnering, som vi givetvis var med i. Båda gångerna hade jag matchdarts i sista gruppspelet, som hade fört mig till slutspelet, men det skulle inte vara så. Trots det var en jätterolig vecka, inte minst tack vare gästvänligheten i "Sherwood Forest".

My old double-buddy, Patrick, had wondered, if he could come with me next time I went to Vienna. Of course I thought that to be a nice idea, and in November we went. Two days of that week I had booked for my family and the rest of the time I showed Patrick my hometown. We went to a couple of other dart-places, but didn't find anything better than the old "The Gentle". The Rodriguez brothers have renamed it to "Sherwood Forest RJR" after taking over. RJR are the initials of all four of the brothers. There we spent our evenings. Twice this week there was a local tournament, which we participated in. Both times I had matchdarts in the last game of the Round Robin, which had given me a place in the final round - if I had thrown doubles. In spite of that it was a very nice week, not at least because of the hospitality in the "Sherwood Forest".

Mein alter Doppelpartner, Patrick, hatte gefragt, ob er nächstes Mal mit mir nach Wien kommen könne. Ich fand das eine gute Idee und im November war es soweit. Zwei Tage hatte ich meiner Familie gewidmet, sonst zeigte ich Patrick meine Heimatstadt. Wir besuchten auch andere Dartlokale, aber nichts konnte das frühere "The Gentle" übertreffen. Die Rodriguez-Brüder hatten das Lokal nach der Übernahme auf "Sherwood Forest RJR" umgetauft. Die Initialen aller vier Brüder sind ja RJR. Dort verbrachten wir unsere Abende. An zwei von ihnen gab es je ein lokales Turnier, bei denen wir mitspielen. Beide Male hatte ich im letzten Spiel der Round Robin Matchdarts, die mich ins Endspiel gebracht hätten - hätte ich nur die Doppel getroffen. Trotzdem war es eine Superwoche, nicht zuletzt dank der Gastfreundschaft im "Sherwood Forest".

Patrick vid PM i Wien, Mensur Suljovics dartklub, som dock såg ganska övergiven ut.
Patrick at the PM in Vienna, Mensur Suljovic's dartclub, which looked rather abandoned, though.
Patrick beim PM in Wien, dem Dartklub von Mensur Suljovic, der aber ziemlich verlassen aussah.


Till föregående kapitel - To the previous chapter - Zum vorigen Kapitel
Till nästa kapitel - To the next chapter - Zum nächsten Kapitel
Till innehållsförteckningen - To the table of contents - Zum Inhaltsverzeichnis


Copyright Bernhard Kauntz, Västerås, 2016
Tillbaka till till vårt eller till   av
Back to the   of  
Zurück zu den zur oder zum   vom  


12.1.2017 - webmaster@werbeka.com