MINNESVÄRDA DART-ÖGONBLICK

MEMORABLE DART-MOMENTS

ERINNERUNGSWERTE DART-MOMENTE

Resor
I april kastade jag min högsta gameshot hittills - T19, T20, D10 - som gav 137 poäng. Och i serien, i en dubbel med Patrick, klev jag på 104, mot högt favoriserade Flamingo. Detta gjorde att vi vann dubbeln och bidrog till att laget fick ett mycket oväntat 3-3 i matchen. Annars är det inte mycket att säga om vårens bedrifter. Vi förlorade samtliga övriga matcher och hamnade sist i serien. Tävlingarna gav inte heller överväldigande resultat, men i sista tävlingen för säsongen, i Oldtimers, fick jag i alla fall mina första rankingpoäng.
Travelling
In April I threw my highest gameshot so far - T19, T20, D10 - worth 137 points. And in the league, in a double with Patrick - against highly favoured Flamingo - I finished at 104. So, we not only won the double, but got a very unexpected 3-3 with the team. Else, there isn't very much to tell about the results from this spring season. We lost all the other matches and ended last in the tables. The tournaments were not any success either, but in the last one I got at least my first ranking points in Sweden, in the Oldtimers.
Reisen
Im April hatte ich meinen bisher höchsten Gameshot - T19, T20, D10 - 137 Punkte. In der Liga, in einem Doppel mit Patrick - gegen die favorisierten Flamingo - beendete ich ein Leg mit 104. Wir gewannen das Doppel und erreichten ein höchst unerwartetes 3-3 mit der Mannschaft. Sonst gibt es aus diesem Frühling nicht viel zu erzählen. Wir verloren alle anderen Matches und wurden Letzte. Die Turniere waren auch nicht berühmt, aber immerhin bekam ich im letzten, bei den Oldtimers, meine ersten schwedischen Rankingpunkte.


En miljöbild från caféet i Beukenhof, i Belgien. Det hänger ett tiotal tavlor runt om på väggarna.

The ambience in a café in Belgium, here in Beukenhof. There are about ten boards around the walls.

Das Umfeld im Kaffeehaus in Beukenhof, in Belgien. And den Wänden hängen etwa zehn Scheiben.


I maj åkte jag med mycket tillförsikt till Belgien, vad beträffade mitt spel. Jag åkte främst för att hälsa på gamla vänner, men naturligtvis blev det en hel del dart under veckan. På vårt café gick det hyggligt, jag vill minnas att jag vann det mesta där. Det måste väl betydde att jag hade blivit bättre under året, som jag hade varit borta. Jag spelade två tävlingar, i Beukenhof, inte långt från franska gränsen och Gent Open. Det senare var en dubbel, som jag spelade med en gammal lagkompis, Peter Piqueur. Men på tävlingarna gick det inget vidare - det kan ju mycket väl ha berott på en del sena, men rätt blöta kvällar. Sen blev det självklart också en träningskväll med Just4Fun, i deras hemcafé i Leireken.
I juli gav jag mig själv en födelsedagspresent. Jag köpte mig en darttröja, som jag skulle kunna ha vid kommande tävlingar. Jag beställde den i England och jag är mycket nöjd med kvalitén i den. Dessutom jämnar den ut temperaturen på ett alldeles utomordentligt sätt. Jag har fått många komplimanger för den, sedan dess - även av vilt främmande människor.

In May I went to Belgium with good self-confidence, concerning my play. The main reason was of course to visit old friends, but there was a lot of darts planned during that week as well. In our café it went rather well, I remember that i won most of the matches there. That meant probably, that I had become better during the year I had been gone. I played two tournaments - in Beukenhof, not far from the French border, and Ghent Open. The latter was a pairs' competition, which I played together with an old team member, Peter Piqueur. It didn't go well in the tournaments, the reason might have been some long and rather wet evenings. Of course there was an evening for training with Just 4Fun as well, in their home café, in Leireken.
In July I gave myself a birthday gift. I bought a dartshirt, which I could wear at all future tournaments. I ordered it from England and I am very happy with its quality. Besides it equals the temperature in a very astounding way. I have got a lot of compliments for it - even of people I didn't know at all.

Im Mai fuhr ich voller Zuversicht nach Belgien, vor allem um Freunde zu besuchen, aber natürlich kam eine Menge Darts dazu. In unserem Kaffeehaus ging es recht gut. Ich glaube, dort habe ich die meisten Spiele gewonnen. Das musste wohl bedeuten, dass ich in dem Jahr, das ich in Schweden verbrachte, besser geworden war. Ich spielte zwei Turniere, in Beukenhof, nahe der französischen Grenze und Gent Open. Letzteres war ein Doppel, das ich mit Peter Piqueur, einem Mitglied unseres alten Teams, spielte. In den Turnieren lief es nicht besonders gut, was natürlich an langen und eher feuchten Abenden liegen kann. Auch ein Trainingsabend mit Just4Fun stand auf dem Programm, in ihrem Heimcafé, in Leireken.
Im Juli gab ich mir selbst ein Geburtstagsgeschenk. Ich kaufte ein Dartshirt, das ich bei diversen Turnieren tragen wollte. Ich bestellte es aus England und bin mit dessen Qualität äußerst zufrieden. Außerdem regelt es die Temperatur ganz ausgezeichnet. Ich habe viele Komplimente dafür bekommen - auch von völlig unbekannten Leuten.


Min "Daddy Cool-tröa". Men jag använder den bara vid tävlingar och handtvättar den.

My "Daddy Cool-shirt". But I use it only in competitions and wash it by hand.

Mein "Daddy Cool-Dress". Aber ich verwende es nur bei Turnieren. Nur Handwäsche ist erlaubt.


Nästa punkt på reseagendan var Rumänien i augusti. Jag åkte dit med min bror och svägerska, för att vi skulle se oss omkring i våra förfäders hemby, där vår släkt hade bott i några hundra år. Men först var vi i Bukarest i två dagar och på kvällen letade jag upp en pub, där man kunde spela. Fast det var ingen annan som var där. Så jag kastade mina pilar själv ett tag och till sist tyckte ägaren väl synd om mig och kom för att spela ett parti. Jag vann 3-2. Jag vet ju inte vad de räknade på krittavlan, som hängde bredvid. Men om det var dartpoäng, så var det absolut inga ess, som hade spelat där.
Sen åkte vi vidare till Sibiu, vårt egentliga resmål. På internet hade jag hittat en gammal sida av en lokal dartklub, men när jag väl hade hittat stället, såg jag att man inte hade spelat där på några år. Sålunda hade det bara blivit en match i Rumänien, men åtminstone den hade jag vunnit, och därmed är jag obesegrad i detta land.

Next on the program was a journey to Romania in August. I went there with my brother and my sister-in-law, because we wanted to have a look at the village of our ancestors, who had been living there for a couple of hundred years. But first we were in Bucharest for two days. In the evening I found a pub, where a dartboard hung on the wall. But there was nobody else playing. So I threw a couple of darts myself and finally the owner showed mercy and came to play a game. I won 3-2. I don't know, what they counted on the chalkboard, hanging there. But if that were dartpoints, it were not any aces, playing there.
Then we went on to Sibiu, our real destination. I found an old page of a dartclub on the internet, but when I finally found the place, I saw, that nobody had been playing there for at least a couple of years. So one match in Romania was all, but at least I had won it and I am undefeated in that country.

Der nächste Punkt war Rumänien im August. Ich fuhr mit meinem Bruder und seiner Frau hin, weil wir das Dorf unserer Ahnen sehen wollten, wo sie ein paar hundert Jahre lang gelebt hatten. Aber zuerst waren wir zwei Tage lang in Bukarest. Am Abend fand ich einen Pub, wo man spielen konnte. Aber es war niemand dort. Also warf ich selbst ein paar Pfeile. Schließlich hatte der Besitzer Mitleid mit mir und kam, um eine Partie zu spielen. Ich gewann 3-2. Ich weiß nicht, was auf der Kreidetafel gezählt wurde, die daneben hing. Aber wenn es Dartpunkte waren, hatten keine Asse dort gespielt.
Dann fuhren wir nach Sibiu, dem eigentlichen Reiseziel. Im Internet fand ich eine alte Seite von einem lokalen Dartklub, aber als ich hingefunden hatte, sah ich, dass man dort schon jahrelang nicht mehr gespielt hatte. Also hatte ich nur ein Match in Rumänien gespielt - aber wenigstens hatte ich es gewonnen und bin in diesem Land unbesiegt.


En rumänsk darttavla, i Bukarest.

A Rumanian dartboard, in Bucharest.

Ein rumänisches Dartboard, in Bukarest.


I september var det redan dags för nästa resa. Vår nye ordförande i klubben, Pontus Bergman, och JanO, alias Janne Pettersson, hade redan åkt några gånger till Spanien, för att delta i Catalunya Open i Calella. De pratade i mycket positiva ordalag om tävlingen och stället, som ligger cirka 5 mil norr om Barcelona. De frågade, om någon mer ville åka med den här gången, och det ville jag. Även Eken, alias Mikael Eklund, skulle följa med. Men mer därom i nästa kapitel.

In September the next journey, to Spain, was coming on. Our new president, Pontus Bergman, and JanO, alias Janne Pettersson, had been there a couple of years already, to compete in the Catalunya Open in Calella. They talked very positively about the place, which is situated about 50 kilometres outside Barcelona. When they asked, if somebody else wanted to join, I wanted. Also Eken, alias Mikael Eklund, would join. But ore about that in the next chapter.

Im September kam die nächste Reise, nach Spanien. Unser neuer Vorsitzender, Pontus Bergman und JanO, alias Janne Pettersson, waren schon ein paarmal dort gewesen, um an einem Turnier in Calella teilzunehmen. Sie erzählten viel Positives über den Ort, der etwa 50 Kilometer nördlich bon Barcelona liegt. Als sie fragten, ob sonst noch jemand mitfahren wollte, wollte ich. Auch Eken, alías Mikael Eklund, fuhr mit uns. Aber mehr darüber im nächsten Kapitel.


Till förra kapitlet - To the previous chapter - Zum vorigen Kapitel
Till nästa kapitel - To the next chapter - Zum nächsten Kapitel


Copyright Bernhard Kauntz, Västerås, 2016
Tillbaka till till vårt eller till   av
Back to the   of  
Zurück zu den zur oder zum   vom  


15.7.2016 - webmaster@werbeka.com