GAIA


Personalia:
Make: Uranos
Älskare: Pontos, Tartaros, Poseidon
Avkomma:
.
.
.
.
.
.
Uranos (himlen), Pontos (havet), Tartaros (underjorden)
(av Uranos) Titanerna (bl.a. Kronos och Rhea)
(av Uranos) Kykloperna, Hekatoncheirerna (de hundraarmade)
(av Uranos blod) Erinnyerna, Giganterna, några nymfer
(av Pontos) Nereus
(av Tartaros) Typhon
(av Poseidon) Antaios, Charybdis

"Fakta":
Gaia är alltings ursprung, eftersom hon uppstod ur kaos. Hon symboliserar jorden, hennes romerska namn är Tellus. Hon födde Uranos och tog honom sen till make. Hon gav sig honom hän och han omhöljde henne helt.
Bernhard Kauntz, Västerås 1998
Tillbaka till eller till

webmaster@werbeka.com