POSEIDON


Personalia:
Far: Kronos
Mor: Rhea
Maka: Amfitrite
Älskarinnor:.
.
.
.
.
.
.
Agamede, Aithra, Alchyone, Althaia, Amymome, Anippe, Antiope, Arene,
Arethusa, Arne, Ascra, Astypalea, Beroe, Calchineia, Canace, Celaino, Celusa,
Cercyon, Chione, Chloris, Chrysogenia, Cleito, Cleodora, Demeter, Eurycyda,
Euryte, Gaia, Hera, Hippothoe, Iphimedeia, Kalyke, Korkyra, Larisa, Leis,
Libya, Lysianassa, Medusa, Melanippe, Melantheia, Meleia, Mideia, Molione,
Oinope, Perigune, Periboia, Pero, Pirene, Pitana, Salamis, Thalatta, Themisto,
Theophane, Thoosa, Tyro, Zeuxippe
Avkomma:.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(av Amfitrite) Triton, Orion, Proteus, Benthesicyme, Rhode
(av Agamede) Dictys
(av Aithra) Theseus
(av Alchyone) Aithusa, Anthas, Hyperenor, Hyrieris
(av Althaia) Anchaios
(av Amymome) Nauplios
(av Antiope) Hellen
(av Arene) Idas
(av Arethusa) Abas
(av Ascra) Oioclos
(av Astypalea) Eurypylos, Periclymenos
(av Calchineia) Peratos
(av Canace) Aloeus, Epopeus, Hopleus, Nireos, Triopas
(av Celaino) Celainos, Euphemos, Lycos, Nycteos
(av Cercyon) Hippothoon
(av Chione) Eumolpus, Imarad
(av Chrysogenia) Chryses
(av Cleito) Atlanterna
(av Cleodora) Parnassos
(av Demeter) Areion, Despoina
(av Eurycyda) Eleios
(av Euryte) Halirrhothios
(av Gaia) Antaios, Charybdis
(av Hera) Kerkyon
(av Hippothoe) Taphios
(av Iphimedeia) Ephialtes, Otos
(av Kalyke) Cycnus
(av Korkyra) Phaiax
(av Larisa) Achaios, Pelasgos, Phthios
(av Leis) Althepus
(av Libya) Agenor, Belus, Lamia, Lelex
(av Lysinanassa) Busiris
(av Medusa) Chryasor, Pegasos
(av Melanippe) Aeolus d.y., Boeotos, Hippothoon, Itonos
(av Melantheia) Eirene
(av Meleia) Amycos, Mygdon
(av Mideia) Aspledon
(av Molione) Eurytos
(av Oinope) Megareos
(av Periboia) Nausithoos
(av Perigune) Procrustes
(av Pero) Asopos
(av Pirene) Cenchraias, Leches
(av Pitana) Evadne
(av Salamis) Cychreos
(av Thalatta) Telchines
(av Themisto) Leuconoe
(av Theophane) Ram
(av Thoosa) Polyphemos
(av Tyro) Neleus, Peleias
(av Zeuxippe) Butes
(av ?) Agelus, Amphimarus, Augias, Chios, Cymopolea, Dercynos, Eryx,
Erginus, Eusiros, Ialebion, Korynetes, Kromos, Laistrygon, Melas,
Messapos, Minyas, Onchestos, Phineos, Phocos, Poltys, Procrustes,
Sciron, Taras, Thasus, Urea

Fakta:
Poseidon anses ofta vara en havsgud. Det är dock inte hela sanningen, han är hellre en vattengud, som har herraväldet även över floder, sjöar och fontäner. Han tilldelades sitt område, när han tillsammans med sina bröder delade upp världen. Han avbildas som en kraftig och muskulös karl med skägg, ofta lik brodern Zeus. Han har ett våldsamt temperament och är en dålig förlorare. Hans vapen är treudden och hans djur är hästarna och delfinen. Med hjälp av treudden kan han skaka fram källor, men även framkalla jordbävningar. Hans namn finns redan på Linear-B-tavlorna, som Po-se-da. I Mykene kallades han Poseidaon och av dorerna Poteidan. Han tillbads på många platser, framför allt naturligtvis av fiskare och den sjöfarande befolkningen. Paestum på Sicilien hette från början Poseidonia. Hans romerska namn är Neptunus.
Myten:
Poseidon var inte nöjd med sin lott, när jorden delades upp, därför försökte han många gånger att även få landområden under sitt välde. Det mest kända tillfället är hans tävlan med Pallas Athena om Attika. Den som fullbordade det största undret, som samtidigt var till största nytta för landet, skulle vinna. Otålig, som Poseidon är, dundrade han in sin treudd vid Akropolis klippa och fick en saltvattenkälla att sippra fram. Men Athena fick det första olivträdet att växa där och gudarna bestämde att hon hade vunnit tvekampen.

En annan myt berättar om att Poseidon hade bråkat med Zeus. Som straff fick han och Apollo, som också hade misskött sig, tjänstgöra hos kung Laomedon av Troja. De fick som uppgift att bygga stadsmuren. När den var klar, ville den snåle Laomedon inte betala, därför sände Poseidon en flodvåg över landet och skapade ett sjöodjur, som skulle plåga kusterna vid staden, tills kungen offrade sin dotter, Hesione. Den senare räddades dock av Herakles, som förgjorde sjöodjuret.
Poseidons agg mot Laomedon fick honom dock att stå på grekernas sida i Trojanska kriget.


Scenario:
"Han är inte klok! Han är bara inte klok, jag blir så förbannad! Här kommer han och tigger på sina bara knän och säger att det inte finns någon tjur på hela Kreta, som är fin nog för att offras till mig...
Snäll som jag är, skickar jag honom då en av mina fina vita tjurar, så att han må kunna bereda ett värdigt offer åt mig. Och var gör den där dåren? Han behåller tjuren och offrar i alla fall en av sina egna krakar till mig! Ve och förbannelse!
Men vänta du, Minos, det kommer du att ångra. Inte bara du ska gilla min fina vita tjur, det ska också din kvinna, Pasiphae, göra. Tjuren ska egga hennes lust mycket mer än du själv någonsin har kunnat - och vänta du bara tills hon bär fram frukten av denna förbindelse. När väl Minotaurus är född, kommer du att ha all anledning att gråta över att du inte höll ord nu!"
Kommentar:
Det är helt omöjligt att avgöra hur mycket "sanning" det ligger i alla avkomma, som tillskrivs Poseidon. Olika källor visar olika namn och en del är säkert efterkonstruktioner. Så anses Poseidon ha haft förbindelse med Gaia (eftersom vattnet gör jorden fruktsam), men det verkar långsökt. Gaia hade för detta behov tidigare vattengudar att tillgå...
Ett annat diskutabelt fall är Aithra, som är dotter till Pittheus, kung av Troizen, och mor till Theseus. Men det sägs att Aigeus och Poseidon ska ha lägrat henne samma natt. (Vilken moral! Men vem skulle, å andra sidan, säga nej till en gud eller en gudinna, för den delen...) Eftersom Theseus sedan visade sig vara något utöver en vanlig dödlig, ansågs Poseidon vara hans far.
Bernhard Kauntz, Västerås 1998
Tillbaka till eller till

webmaster@werbeka.com