Vad vet Du om
FILOSOFER?


Här nedan hittar Du namnen på 10 filosofer.
Sedan hittar Du två spalter, där det i den första står en personlig uppgift om var och en. I den andra spalten finns något som hör ihop med deras arbeten. Som Du förstår, ska Du para ihop en uppgift ur varje spalt med var och en av filosoferna. För att underlätta det hela, så finns en numrering av uppgifterna längst till vänster - och Ditt svar ska alltså bestå av två siffror för varje filosof - lämpligtvis från vänster till höger för respektive spalt (för så kommer det att stå i svaret).
Allt klart? Lycka till! Och Du - Du behöver inte ha alla rätt för att få ett bra resultat.

Här kommer de 10 filosoferna i alfabetisk ordning:
Anaximander, Aristoteles, Descartes, Jaspers, Locke, Nietzsche, Rousseau, Russell, Sokrates, Wittgenstein

0 Nobelpris 1950 Cogito, ergo sum
1 Född i Wien Tillbaka till naturen
2 Gift med Xanthippa (Pacifist och) socialist
3 Född i Miletos Existenzphilosophie
4 Dog i Weimar Gud är död
5 Platos elev Drack en giftbägare
6 1596 - 1650 Införde soluret i Grekland
7 1632 - 1704 Alexander d. Stores lärare
8 Född i Geneve Tractatus Logico-philosophicus
9 Student i Heidelberg Tabula rasa

Till

Tillbaka till eller till av


last update: 10.2.1999 by webmaster@werbeka.com