Vad vet Du om
FILOSOFER?


Du har väl svarat på frågorna, innan Du tittar här?
Om inte, kan Du gå tillbaka till nu.

Först några ord om poängen:
Du får en poäng för varje rätt svar, dvs. maximalt 2 poäng/filosof.

Svårigheten med frågor inom så smala ämnen är att det finns så få som är intresserade, så att det är svårt att sammanställa en rättvis resultattabell. Jag tror inte att det finns en av tio, kanske ens en av tjugo, som försöker sig på det här testet. Därför måste befolkningens genomsnitt ligga ganska nära slumpens gissningsresultat. Här nedan är mitt bästa försök, men Du är hur som helst en vinnare, bara genom att ha prövat.

Resultat:
19 - 20 poäng: Du kan mycket om filosofi - men Du hade nog tur med gisnningarna också.
17 - 18 poäng: Utomordentligt - men Du jobbar kanske inom ämnesområdet?
14 - 16 poäng: Mycket bra. En av tusen når den här nivån.
10 - 13 poäng: Bra. Du har förmodligen läst filosofi.
06 - 09 poäng: Här borde genomsnittet ligga för dem som försöker sig på frågorna.
03 - 05 poäng: Genomsnitt. De flesta människor vet inte mer om ämnet.
00 - 02 poäng: Din filosofi är antagligen att dagdrömma....

Rätt svar:
Anaximander 3 (Miletos) 6 (Soluret)
Aristoteles 5 (Platos elev) 7 (Alexanders lärare)
Descartes 6 (1596 - 1650) 0 (Cogito, ergo sum)
Jaspers 9 (Heidelberg) 3 (Existenzphilosophie)
Locke 7 (1632 - 1704) 9 (Tabula rasa)
Nietzsche 4 (Weimar) 4 (Gud är död)
Rousseau 8 (Geneve) 1 (Tillbaka till naturen)
Russell 0 (Nobelpris) 2 (Socialist)
Sokrates 2 (Xanthippa) 5 (Giftbägare)
Wittgenstein 1 (Wien) 8 (Tractatus)

Till

Tillbaka till eller till av


last update: 10.2.1999 by webmaster@werbeka.com