Vad vet Du om
INTERNATIONELLA ORD?


Här nedan hittar Du 20 internationella ord. Samma ord finns i den engelska respektive tyska varianten av det här testet.
Till varje ord hittar Du fem alternativ - Du ska helt enkelt välja det rätta. Anteckna siffran för varje svarsalternativ som Du väljer och gå sedan till svaren.
Allt klart? Lycka till! Och Du - Du behöver inte ha alla rätt för att få ett bra resultat.

autonom 1 självständig
2 överfull
3 namne
4 ytterst tung
5 omusikalisk
aversion 1 utsikt
2 berättelse
3 prispengar
4 motvilja
5 ryggsäck
emfas 1 vattenfall
2 eftertryck
3 klädesplagg
4 skillnad
5 gryning
fatalitet 1 fetma
2 förtretlighet
3 trötthet
4 klädkammare
5 illusion
 
ignorans 1 styrinrättning
2 utflykt
3 okunnighet
4 bestraffning
5 murslev
indolent 1 loj, håglös
2 okänslig
3 vördnadsfull
4 ledsen, nere
5 konstgjord
juvenil 1 gudomlig
2 mjölkaktig
3 rättfärdig, ärlig
4 laglig
5 ungdomlig
labial 1 tillhörande arbetarklassen
2 vilseledande
3 mättande
4 mörkbrun
5 angående läpparna
 
litoral 1 gudstjänst
2 tryckpress
3 bokstavligen
4 förorenad
5 strandområde
megalomani 1 luftdrag
2 förstklassig, höggradig
3 storhetsvansinne
4 ofantlighet
5 ett slags fisk
melioration 1 nackdel
2 skiftning
3 sjöröveri
4 förbättring
5 personlig inbjudan
negligé 1 förbiseende
2 bevismaterial
3 morgondräkt
4 bestridande
5 begär
 
Nestor 1 vördnadsvärd åldring
2 arkitekt
3 den som leder (en tävling)
4 trunkbärare
5 osalig ande
neuralgi 1 uppfinning
2 överkänslighet
3 vattenprovning
4 nervsmärta
5 geologisk undersökning
pylon 1 pelare
2 orm
3 romantisk kväll
4 gardin
5 solnedgång
retardera 1 beklaga
2 hämma
3 marschera
4 häda
5 erbjuda
 
segregation 1 åtskillnad
2 vätska
3 förminskning
4 uthållighet
5 sorg, bedrövelse
seraf 1 kvällsmål
2 växelpengar
3 affisch
4 sjöstjärna
5 ängel
tonsur 1 säkerhet
2 markör
3 gnällande vagnshjul
4 rakad fläck på hjässan
5 deltagare
transversal 1 överdriven
2 överväldigad
3 tvärgående
4 över långdistans
5 gammal diktform

Till

Tillbaka till eller till av


last update: 17.3.1999 by webmaster@werbeka.com