Vad vet Du om
INTERNATIONELLA ORD?


Du har väl svarat på frågorna, innan Du tittar här?
Om inte, kan Du gå tillbaka till nu.

Först några ord om poängen:
Du får en poäng för varje rätt svar, så enkelt är det.

Eftersom Du i genomsnitt får fyra rätt bara genom att gissa, börjar prestationen (eller turen) först vid fem rätt.

Resultat:
19 - 20 poäng: Verkligen? När skrev Du Din senaste ordbok?
17 - 18 poäng: Utomordentligt - ytterst få människor når upp hit.
14 - 16 poäng: Mycket bra. Du talar nog flera språk rätt flytande.
11 - 13 poäng: Bra. Du har ett gediget ordförråd.
08 - 10 poäng: Genomsnitt för normalbefolkningen.
05 - 07 poäng: Nja. En vaken fjortonåring ligger här.
00 - 04 poäng: Bara ett (dåligt) slumpresultat.

Rätt svar (i frågornas ordningsföljd):

1, 4, 2, 2 - 3, 1, 5, 5 - 5, 3, 4, 3 - 1, 4, 1, 2 - 1, 5, 4, 3

Till

Tillbaka till eller till av


last update: 17.3.1999 by webmaster@werbeka.com