CITY-QUIZ

SVAR BRYSSEL


  1. Belgien
  2. Söder om
  3. Franska
  4. Manneken Pis
  5. Grote Markt (flamländska) eller Grand Place (franska)
  6. (Jaques) Brel
  7. Kung Baudoin
  8. Flamsk-Brabant
  9. Järn
10. Den 15:e augusti


Tillbaka till eller till


last update: 26.2.2008 by webmaster@werbeka.com