CITY-QUIZ


Välj ut tre städer och svara på frågorna. Det finns 10 frågor till var och en av dem. Poängantalet som Du får motsvarar frågenumret. Alltså: fråga 1 ger 1 poäng, fråga 2 ger 2 poäng, osv.
Om Du bor i staden, som Du svarar på: dra bort 36 poäng.
Om Du bor i landet, som staden ligger i: dra bort 24 poäng.
Om Du har besökt staden som turist: dra bort 12 poäng.


Resultat (totalt för 3 städer):
Om Du får mer än 100 poäng: Din internationella allmänbildning är excellent.
Om Du får mellan 76 - 100 poäng: Ett mycket bra resultat.
Om Du får mellan 51 - 75 poäng: Du klarar Dig bra i internationella sammanhang.
Om Du får mellan 31 - 50 poäng: Du ligger över genomsnittet.
Om Du får mellan 16 - 30 poäng: Godkänt. Men bara genomsnittligt.
Om Du får mindre än 16 poäng: Du borde nog vidga Dina horisonter.


London Bryssel Berlin Stockholm
 
Paris Prag Wien  
Barcelona Venedig Aten Helsingfors

Tillbaka till eller till av


last update: 26.2.2008 by webmaster@werbeka.com