CITY-QUIZ

SVAR HELSINGFORS


  1. Finland
  2. Norge, Sverige och Ryssland
  3. Finska och svenska
  4. 1952
  5. Riksdagen (Parlamentet)
  6. 7
  7. Sveaborg
  8. Uusimaa (Nyland)
  9. Stenvall
10. Svenska Kungen Gustav Wasa


Tillbaka till eller till


last update: 19.6.2008 by webmaster@werbeka.com