CITY-QUIZ

SVAR STOCKHOLM


  1. Norr om Köpenhamn
  2. Östersjön
  3. Krona
  4. (Astrid) Lindgren
  5. December
  6. Bernadotte
  7. (Evert) Taube
  8. Franciskaner
  9. (Bernt) Notke (på 1400-talet)
10. 14


Tillbaka till eller till


last update: 26.6.2008 by webmaster@werbeka.com