CITY-QUIZ

WIEN


1. Vid vilken flod ligger Wien?

2. Vilket är det officiella språket i staden?

3. Vad heter det musikaliska släkte, som kring år 1900 gjorde succé med bl.a. sina valser?

4. Wien var före första världskriget huvudstad i en dubbelmonarki - vilka två länder ingick?

5. Vad heter gatan, som i en båge går kring den gamla stadskärnan och där en mängd viktiga byggnader ligger, t.ex. Operan, Rådhuset, Parlamentet, m.fl.?

6. Vilken byggnad ses på bilden härintill?

7. Vad heter området kring och själva det stora nöjesfältet i Wien?

8. Vad hette förbundskanslern, som på 1970-talet var först med att inbjuda palestiniernYassir Arafat på ett statsbesök?

9. Vad heter denna, Wiens mest kända barockkyrka?

10. Vilket år hölls Kongressen i Wien, som under furste Metternich skulle nydana och stabilisera det politiska läget i Europa?

Till


Tillbaka till , till eller till av Werbeka Netshop


last update: 17.1.1997 by webmaster@werbeka.com