Copyright Bernhard Kauntz, Västerås, Sweden, 1996

KAN DU DIN HISTORIA?

Svar och utvärdering


Du har väl svarat på frågorna, innan Du tittar på den här sidan?
Om inte - var så god => Till

Du får utvärderingen först, så att Din uppsyn blir lite gladare:

91-100: Är Du säker på att Du inte fuskade?
81 - 90: Du är en levande historiebok
71 - 80: Utmärkt prestation
61 - 70: Verkligen mycket bra
51 - 60: Du kan Din historia
41 - 50: Fortfarande över genomsnittet
31 - 40: De flesta hamnar här
21 - 30: Det var nog inte Din dag idag
11 - 20: Historia är inte Ditt favoritämne
01 - 10: Vad gjorde Du i skolan?
0 poäng: Jag tror inte på det.

Här en gång till poängberäkningen: Varje rätt svar ger Dig 10 poäng, för varje årtionde som Du gissar fel, får Du en poäng mindre.
Exempel: Om det rätta svaret är 1840-talet, så får Du 10 poäng för rätt svar, 9 poäng om Du svarade 1830-talet eller 1850-talet, 8 poäng för 1820-talet eller 1860-talet, och så vidare, ner till 1 poäng för 1750-talet eller 1930-talet.

Svaren:

1) - 1770-talet
2) - 1820-talet
3) - 1910-talet
4) - 1860-talet
5) - 1590-talet
6) - 1950-talet
7) - 1680-talet
8) - 1870-talet
9) - 1790-talet
10)- 1730-talet


Gå tillbaka till

Tillbaka till eller till av


page constructed: 3.6.1996 by webmaster@werbeka.com