Copyright Bernhard Kauntz, Västerås, 1996

KAN DU DIN HISTORIA?

Vilket årtionde hände detta?


I det här korta testet ingår tio frågor. Var och en består av tre historiska händelser, som hände under samma årtionde, men inte nödvändigtvis samma år. Du ska veta (eller gissa) rätt årtionde. Varje rätt svar ger Dig 10 poäng, för varje årtionde som Du gissar fel, får Du en poäng mindre.
Exempel: Om det rätta svaret är 1840-talet, så får Du 10 poäng för rätt svar, 9 poäng om Du svarade 1830-talet eller 1850-talet, 8 poäng för 1820-talet eller 1860-talet, och så vidare, ner till 1 poäng för 1750-talet eller 1930-talet. Du har nästan 200 års marginal, så Du borde kunna få ihop någon poäng på varje fråga.
Jag har försökt att sprida händelserna över hela världen, så att ingen ska ha någon fördel av att bo på ett visst ställe. Skriv ner Dina svar på en papperslapp och när Du är klar, kan Du följa länken till svarssidan.

Klar?


1) James Cook landar i Australien och förklarar det vara engelsk besittning. Skolor, för såväl flickor som pojkar - med statsanställda lärare - inrättas i alla länder som lyder under huset Habsburg. Detta årtionde var "The Boston Tea-Party".
2) Edward Parry försöker att nå Nordpolen, men expeditionen måste ge upp efter att ha nått 82:a breddgraden. "Kejsar" Augustins regering i Mexiko störtas och general Guadelupe Victoria blir president i den nya republiken. Siam intar Laos.
3) Japan annekterar Korea. New Mexico och Arizona blir med i the United States of America. Ståhlberg blir den finska republikens förste president.
4) Man hittar guld i provinserna Otago och Westland på Nya Zeeland, vilket under detta årtionde tredubblar antalet vita som bosätter sig där. Otto von Bismarck blir ministerpresident i Preussen. Iemochi dör ungt och Tokugawa Yoshinobu blir shogun i Japan.
5) Sigismund blir kung i Sverige. En viss Shakespeare skriver "Richard III". England och Frankrike erkänner Nederländerna som självständig stat.
6) Victor Paz Estenssoro blir president i Bolivia efter en revolution. Hemingway får Nobelpriset. Mau-mau upproret i Kenya utbryter.
7) Astronomen Halley förutsäger banan för kometen, som blev uppkallad efter honom. Pedro II blir kung i Portugal efter sin bror Alfons VI. Kina öppnar sina hamnar för alla nationer.
8) Stanley möter Livingstone i Afrika. Tyska socialistpartiet grundas. Zulubefolkningen gör uppror under Cetywayo mot Storbritannien.
9) Ryssland slutar fred med Turkiet i Jassy. Haydn blir Beethovens musiklärare. John Hunter blir guvernör i Australien.
10) Peter II av Ryssland dör, Anna Ivanovna får kronan. James Oglethorpe grundar Georgia som en engelsk koloni. Kien-lung (eller Kao Tsung) blir kejsare i Kina och kommer att vara det 60 år framöver.
Till

Tillbaka till eller till av


page constructed: 3.6.1996 by webmaster@werbeka.com