Frågor om Ludwig van Beethoven


Här följer fjorton frågor om Beethoven och hans musik. Varje fråga har fyra svarsalternativ. Frågorna har olika svårighetsgrad och ger därför ett varierande antal poäng.
Om du inte vet svaret på någon fråga, försök att hitta det mest troliga alternativet. Du måste svara på alla frågor, för att kunna se svaren.

Allt klart? Lycka till!

  Låt oss börja på en mycket enkel nivå.
01 Var föddes Ludwig van Beethoven? (1 poäng)
  Bonn Dresden Salzburg Wien
 
  Bra, nu lite svårare ...
02 Vilket år föddes han? (2 poäng)
  1750 1770 1790 1810
 
  Och ännu lite svårare ... eller?
03 Varifrån härstammar Beethovens anor på faderssidan? (3 poäng)
  Kassel (Hessen) Milano (Lombardiet) Mechelen (Flandern) Metz (Lorraine)
 
  Beethovens brev visar att han skämdes över sitt tilltagande handikapp.
04 Redan i ganska unga år blev hans sjukdom värre och värre. Han blev så småningom (1 poäng)
  blind sinnessjuk förlamad döv
 
  I sitt "testamente från ..." skriver han till sina bröder om sin förtvivlan över sitt handikapp: "när jag är död och professor Schmid lever ännu, så be honom i mitt namn, att han ska beskriva min sjukdom, och detta skrivna blad tillfogar ni min sjukdomshistoria, så att så många som möjligt i denna värld försonas med mig åtminstone efter min död".
05 Var skrev han detta "testamente"? (4 poäng)
  Baden Floridsdorf Heiligenstadt Mödling
 
  Beethoven hade under lång tid förmyndarskapet för sonen av hans avlidne bror, vilket gav honom ytterligare bekymmer, eftersom hans myndling inte precis var en dygdens förebild.
06 Vad hette hans brorson? (3 poäng)
  Franz Joseph Karl Ludwig
 
  Beethoven dog den 26:e mars 1827 på eftermiddagen, när det åskade över Wien "med häftiga hagel- och snöskurar och tre gånger blixt och dunder" som Wiener Zeitung från 28:e mars berättar i sina meteorologiska observationer. Samma tidning har även en nekrolog, i vilken man skriver: "... kommen till Wien i sin tidiga ungdom, väckte han konstvärldens uppmärksamhet genom sin virtuositet i pianospel ...", samt "... efterlämnande ett stort antal genialiska musikstycken och ett berömt namn, som bestående minnesmärken av hans tillvaro ...

På bilden till höger ser man Beethovens grav på Zentralfriedhof i Wien. Men han begravdes inte där, utan exhumerades senare och flyttades hit.

07 På vilken kyrkogård begravdes Beethoven först? (4 poäng)
  St. Marx Sievering Strebersdorf Währing
 
  Beethoven var inte bara en frihets- och sanningsälskare, utan han hade också självkänsla och var inte underdånig - som följande berättelse visar: kompositören ombeddes en gång av sin sponsor, en furste, att spela för dennes gäster. Beethoven vägrade dock, när han bland de senare även såg franska ockupationsofficerare. Under den följande disputen ska han ha sagt: "Vad ni är, furste, är ni genom tillfälle och födsel; vad jag är, är jag genom mig själv."
08 Vilken furste var denna sponsor? (4 poäng)
  Esterhazy Kaunitz Lichnowsky Schwarzenberg
 
  Schillers dikt "Till glädjen" tonsattes av Beethoven och är idag EU:s (inofficiella) hymn.
09 Tonsättningen används i slutkören av en av Beethovens symfonier. Vilken? (2 poäng)
  första andra sjunde nionde
 
  Beethoven tillägnade sin tredje symfoni först en av sina idoler. Men när han blev besviken på denne, suddade han ut namnet på personen på titelsidan och kallade symfonin "komponerat för att hedra minnet av en stor man".
10 Vem var denna Beethovens idol? (2 poäng)
  Goethe Kejsare Franz I Mozart Napoleon
 
  Han kallade den själv "Pastoral-symfonin eller minnen av lantlivet" och tillade inom parentes "mera uttryck för känslor än (ljud)måleri".
11 Vilket ordningstal har "Pastoral-symfonin"? (2 poäng)
  4:e 5:e 6:e 8:e
 
  Ursprungligen var arbetsnamnet "Leonore" och verket hade tre akter. Slutversionen hade endast två och hade fått ett annat namn. Det handlar naturligtvis om Beethovens enda opera.
12 Vad heter Beethovens enda opera? (1 poäng)
  Aida Don Giovanni Fidelio Tristan och Isolde
 
  Han själv betecknade sin "Missa solemnis" som sitt "mest lyckade verk", på vilket han arbetade mellan 1817 och 1823.
13 Den 7:e april 1824 skedde premiären av en del av verket. Var? (4 poäng)
  Berlin St. Petersburg Stockholm Warszawa
 
  Mellan 1795 och 1809 skrev Beethoven även fem pianokonserter.
14 I vilken tonart skrev han sitt andra pianokonsert? (4 poäng)
  B-dur c-moll e-moll G-dur
 

copyright Bernhard Kauntz, Wolvertem 2010Zum Weitsprung (langd1 - langd6)
Svensk quizsida
Svensk svarssida