KAUNTZ-ONLINE

ÄNNU NÅGRA TANKAR OM VÅRT NAMNS URSPRUNG ...

av Bernhard Kauntz


Om Du inte har gjort det ännu, borde Du läsa första sidan innan Du fortsätter här, för att få ett bättre sammanhang.

Några år senare fick jag ett e-mail av Harry Kauntze, som fick mig åter att tänka på frågan om ursprunget för vårt namn. Han skrev:
Your research sounds familiar to what my grandfather found when he tried researching the name of Kauntze 30 years ago. I have been meaning to research our name for ages and it might be interesting to you as Kauntze is clearly derived from Kauntz. If my ancestors went direct from Germany/Austria to the British Isles then our name would probably have evolved before our kin went on to Romania. I am related to the Kauntze(s) that you list on the England register.

Hans tanke, att någon av våra förfäder från Kaunitz-Rietberg-klanen hade kommit till England, innan de andra åkte till Rumänien, var sannerligen intressant. Under de följande samtalen skickade han mig en lista över de Kauntze i England, som han kände till. Den äldste "engelske anfadern", George Kauntze, hade varit militärmusiker och, som Harry helt korrekt påpekade, kom förmodligen från (övre) medelklassen, vilket i sin tur kunde passa in med familjen Kaunitz-Rietberg. Dessutom har hans namn vid ett tillfälle skrivits som "Kauntza", vilket låter oss förmoda att vokalen i namnslutet var obetonad.

Trots allt, "e:et" i namnslutet var ett problem. Naturligtvis är speciellt egennamn utsatta för förändringar - och var det i ännu högre grad under gångna århundraden - t.ex. "Koontz", inte minst vid utvandringar. Att den engelska grenen hittas ibland som "Kauntz" och ibland som "Kauntze" på nätet, kan också bero på felaktiga kopieringar, etc.

Sen kom jag ihåg orten Kounice i Tjeckien (som förresten kallas för Kanitz på tyska). Nu hade det gått några år sen jag senast letade efter information därom på nätet, kanske fanns det något nytt? Sannerligen, på den officiella sidan om Dolní Kounice hittade jag följande under "historia":

10. prosince 1185
Bitva u Lodĕnic (asi 6 km od Dolních Kounic) mezi Čechy (Přemysl Otakar I.) a Moravany (Otto Kunrád), v jehož vojsku bojoval pan Vilém z Kounic, zakladatel kláštera v Dolních Kounicích.

Det betyder ungefär (jag kan inte tjeckiska, men som linguist och med hjälp av några ordböcker går jag i god för följande översättning):
10. december 1185
Slaget vid Lodĕnice (cirka 6 km från Dolní Kounice) mellan bömare (Přemysl Otakar I.) och märer (Otto Kunrád), och hans militärkommendant(?) Herr Vilém (William) af Kounic, grundaren av klostret i Nedre (Dolní) Kounice.

Nåväl, bra. Här hittar vi en Kauntz redan på 1100-talet. Och om dynastins namn var Kounic, medan byn så småningom kallades Kounice, då har vi etablerat båda formerna av namnet.
Men det finns ännu fler intressanta saker: under vår korrespondens skickade Harry en biografi över sin farfarsfarfarsfar Henry, vilkens far Edward också kom till England som Kauntze. Men han var född på 1700-talet i Hannover i dagens Tyskland. Dessutom var han musiker, precis som den "engelske anfadern" George. Ren slump? Och Rietberg ligger omkring 100 km luftlinje från Hannover. Vem behöver flera bevis?


Det torde stå ganska klart nu, att familjerna Kauntz och Kauntze verkligen måste söka sitt ursprung i släktet Kaunitz(-Rietberg). Omljudet från tjeckiska "ou" till "au" är inte alls ovanligt; holländskan och engelskan uttalar ännu idag "ou" som "au". Att "i:et" förlorades på vägen bekräftas av den engelska varianten.

Varför en del av våra förfäder gick just till England, har en historisk bakgrund. Kurfurstendömet Hannover var i personalunion med England - men under Napoleonkriget inlemmades det i Kungariket Westphalen. Armén upplöstes och en stor del därav gick till England, för att fortsätta tjäna samma statsöverhuvud, nämligen George III av England. Däremot fördes år 1803 förhandlingarna om vapenstillestånd med Napoleon i Furste Kaunitz slott.


Ytterligare historiska uppgifter om familjen Kaunitz-Rietberg:

1746-1748
På initiativ av landsherren Greve Maximilian Ulrich von Kaunitz-Rietberg och hans maka Maria Ernestine upprättas en kyrka "auf der Mayburg" för bondelagen Österwiehe och Liemke. Kring kyrkan St.Maria-Immaculata uppstår nu byn (Neu-)Kaunitz.

1792-1801
Dagens St.Anna-kyrka ersätter den gamla kyrkan i Verl, som har blivit för liten. Byggherre är Furste Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg.

1822
Furste Alois Wenzel von Kaunitz-Rietberg, numera bara privat ägare av de grevliga godsen, säljer dessa tillsammans med alla rättigheter till riddargodsägaren Friedrich Ludwig Tenge från Niederbarkhausen.


Dessutom finns det ytterligare ett Neu Kaunitz ostnordost om Nürnberg, i regionen Tepl (tjeck. Teplá).
Uppgifter därom:
Statlig tillhörighet: till 1919 Österrike-Ungern, 1919 - 1938 Tjeckoslovakien, 1938 - 1945 Reichsgau Sudetenland, län Eger, 1945 - 1991 Tjeckoslovakien, sedan 1991 Republik Tjeckien
Kommunerna i regionen Tepl:
(54.) Neu Kaunitz:
189 invånare (1930)
163 invånare (1939)


Back to: Kauntz-Online

last update 2008.01.10