KAUNTZ-ONLINE

NÅGRA TANKAR OM VÅRT NAMNS URSPRUNG


av Bernhard Kauntz


Det torde stå klart att de flesta Kauntz på denna lista har sina rötter i Siebenbürgen. Därför kommer först en kort överblick över den tyskspråkiga invandringens historia i Siebenbürgen.
Redan kring år 1000 började en tysk kolonialisering österut, utmed Donau. Siebenbürgen eller Transsylvanien, som det egentligen heter på svenska, nådde man tidigt på 1100-talet. De första kolonisatörerna följds på 1200-talet av en mycket större grupp utvandrare, som, fast de kallades för saxare (från Sachsen), huvudsakligen kom från Rhen- och Moselområdet.
Genom det ottomanska rikets utbredning kom Siebenbürgen sedan under turkiskt styre, tills sultan Kara Mustafa slogs tillbaka efter belägringen av Wien år 1683. Österrike befriade sedan även Siebenbürgen och från tidigt 1700-tal kom det återigen nybyggare till området, den här gången huvudsakligen från Österrike.
Som del av den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin måste Siebenbürgen avträdas till Rumänien efter första världskriget, vilket ledde till en stor utvandringsvåg. Många av våra farfäder och farfarsfäder lämnade Siebenbürgen då.

Om bruket av efternamn vet vi att det knappast var vanligt före 1500-talet. De första tilläggsnamn, som användes, var fadersnamn (speciellt i Nord- och Östeuropa), yrkesnamn (Müller, Schneider) och lägesbeteckningar (Mühlbacher, Steinhäuser). Det fanns även geografiska beteckningar för större områden, t. ex. hela byar eller landområden, men dessa var vanligtvis reserverade för landsherrarna respektive adeln (von Traunstein, von Sachsen-Anhalt).

Om vi utgår ifrån att Kauntz är ett namn av tyskt ursprung, överensstämmer det inte med tyska språkets stavningsregler. Efter en konsonant stavas "z" alltid i enkel form, formen "tz" förutsätter en vokal som föregår.
Troligtvis är vi alltså närmare släkt med folk som heter "Koontz", etc., än med någon "Kunz".
Mycket riktigt så finns det i Tyskland, i östra delen av Westfalen, mellan Bielefeld, Gütersloh och Paderborn en del av kommunen Verl, som ännu idag heter Kaunitz och som även historiskt kan beläggas som egen ort. Från 1746 - 53 byggde man en ny kyrka åt bondelagen från Österwiehe och Liemke, vilket till och med ledde till grundandet av byn Neukaunitz (Nya Kaunitz).

Likaså på 1700-talet, mera noga den 2. februari 1711, föddes i Wien en pojke, om vilken vi vet att han föddes som en av de sista i en syskonskara på 20 barn. Han blev senare förste minister i kejsarinnan Maria Theresias regering. Hans namn: Anton Wenzel von Kaunitz.
Redan från födelsen är den lille Anton Wenzel styrelseledamot av domkapitlet i Münster, vilket leder oss raka vägen tillbaka till Westfalen. Hans fullständiga efternamn är dessutom Kauntz-Rietberg (se kartan), och historien lär oss även att den siste landsherren, furste Alois Wenzel von Kaunitz-Rietberg, år 1822 säljer de furstliga markerna.

Om man nu lägger ihop dessa förutsättningar, så blir slutsatsen logisk. Våra förfäder var inte bland de första nybyggarna i Siebenbürgen, för på den tiden fanns det inga efternamn ännu - och det är ytterst otroligt att vi skulle ha fått efternamnet Kauntz i Siebenbürgen.
Mycket mer troligt är det då, att den förste Kaun(i)tz anlände tillsammans med den andra stora omgången invandrare i Siebenbürgen, på 1700-talet. I området Hermannstadt - Blasendorf är namnet Kauntz mycket vanligt. Vid landsvägen mellan dessa två orter ligger byn "Salzburg", vilket åter tyder på en invandring från Österrike i dessa trakter. Vid samma landsväg ligger slutligen även Donnersmarkt, likaså en viktig "fästning" för dem som hette Kauntz.
Eftersom den ledande familjen från Kaunitz-Rietberg befann sig vid hovet i Wien och eftersom det måste ha känts ganska trångt bland 20 syskon, skulle det inte alls vara underligt om en av avkomman hade följt utvandrarna till Siebenbürgen. (Furst Metternich, som ledde kongressen i Wien 1814-15, var förresten gift med en sondotter till Anton Wenzel.)

Om det finns någon som tycker att vårt namns historia fortfarande inte är tillräckligt, kan jag nämna att släkten Kaunitz är av gammal slavisk härkomst, vilket inte minst det återkommande andra namnet "Wenzel" visar på.

Naturligtvis är ovanstående slutsatser bara teori och (ännu) inte bevisade på något sätt, men de torde duga som en arbetsteori, som har fog för sig.

En e-mail av Jon Kaunitz, berättade följande:
"Mina egna efterforskningar indikerar att namnet Kaunitz har avletts från det tjeckiska namnet "Kounice" som blev förtyskat omkring 1650, när tyska blev huvudspråket i Mähren. Förbindelsen är väldokumenterad i fallet Wenzel v. Kaunitz-Reitberg. Orten i Tyskland blev uppkallad till hans ära, såvitt jag vet."

Tack, Jon. Namet "Kounice" lät som namnet på en by, därför gjorde jag några efterforskningar och hittade det - cirka 30 kilometer söder om Brno i Mähren, i Republiken Tjeckien. Eller, med andra ord, endast några kilometer norr om den österrikiska gränsen, sådär 80 - 90 kilometer norr om Wien, där jag föddes.... Det är sannerligen en liten värld, vi lever i.
Att byn Kounice ligger så nära Wien, kan ju också vara en förklaring till varför familjen av den ovannämnde Anton Wenzel von Kaunitz, Maria Theresias minister, bodde i Wien.


Det bör tilläggas - och den benägne läsaren må själv dra sina slutsatser om det relevanta i detta - att det finns en belagd form "KWNCZ" redan från 1300-talet i Siebenbürgen.

Dessutom borde det nämnas, att formen "Kunz", som ju tycks visa på ett släktskap, går tillbaka till Kejsare Konrad från 1100-talet, eftersom den nämligen är en diminutivform av just Konrad, liksom den än mer vanliga "Hinz" är kortformen av Heinrich, dvs Kejsare Heinrich. Därav kommer även talesättet "Hinz und Kunz", som ännu idag är bevarat i tyskan.
Det återstår dock frågan om man kan sammanfoga formerna "Kunz" och "Kauntz" utan vidare. Medan det ur språkhistoriskt synsätt är mycket möjligt att en förändring har skett från "u" till "au", så är skillnaden mellan "nz" och "ntz" inte bara mycket större utan även åtskilligt svårare att förklara.
Det är utan tvekan så att man inte behärskade ortografin till punkt och pricka under gångna århundraden och det är otvivelaktigt så att namn har blivit ändrade. Men dessa förändringar går i regel mot en förenkling av ordet, medan ett "t" före "z" alla gånger bildar en mera komplex form. Därför hyser jag mina personliga tvivel på att vårt namn verkligen kan föras tillbaka till formen "Kunz".

Till nästa sida
Tillbaka till Kauntz-online


last update 1997.12.26