CITY-QUIZ

ATEN


1. Vilka två färger finns på den grekiska flaggan?

2. Vad hette den högste guden i grekisk mytologi?

3. Vad heter det största templet på Akropolis?

4. Vad heter Atens hamnstad?

5. Vad hette filosofen, som fick dricka en bägare med gift?

6. Vad heter vinsorten, som har en tydlig smak av kåda?

7. Vad heter platsen nedanför Akropolis, där det idag bl.a. finns många restauranger?

8. Vem skrev dramat "Perserna"?

9. En av det antika Greklands sju vise män kom från Aten. Vad hette han?

10. Vilket år blev Aten huvudstad i det moderna Grekland, som finns idag?

Till .


Tillbaka till , till eller till av Werbeka Netshop


last update: 20.3.1998 by webmaster@werbeka.com