CITY-QUIZ

SVAR ATEN


1. Blå och vit
2. Zeus
3. Parthenon
4. Pireus
5. Sokrates
6. Retsina
7. Plaka
8. Aischylos
9. Solon
10. 1834


Tillbaka till eller till


last update: 20.3.1998 by webmaster@werbeka.com